1 ŽIVOTNÁ CESTA

Zistite Svoj Počet Anjela

1 rodinné čísloCESTA PIONIERA

1 životná cesta učí, aké dôležité je veriť v seba samého a uspokojiť svoju potrebu nezávislosti. Chcete viesť svoj vlastný život podľa vlastných predstáv a ste dokonale schopní postarať sa o seba, postaviť sa na vlastné nohy a dostať to, čo chcete. Prečo sa teda tak často správate, akoby váš úspech a šťastie záviseli od iných? Toto je vážna otázka na zamyslenie.

1 predstavuje pokrok. To znamená, že je potrebné podniknúť postupné kroky, ktoré vedú k vyšším cieľom. Každý krok je sám osebe cieľom a vaše poznanie toho, čo chcete a ako to dosiahnuť, môže viesť k dosiahnutiu veľkých ambícií a uznania za vašu snahu a vynaliezavosť.

„Žiadny vták nevyletí príliš vysokoak sa vznesie svojimi vlastnými krídlami.“~William Blake


1 je číslo JA. Ostatní vás môžu považovať za sebastredného alebo necitlivého. Môžu sa pohoršovať nad vaším pozitívnym pudom, často si želajú, aby ho sami vlastnili viac. Sebastrednosť je nevyhnutná, pretožejaje presne to, o čom ste prišli do tohto života, aby ste sa o tom dozvedeli. Musíte sa to naučiťoceniťkto ste a akceptujte, že určitá opozícia od ostatných je nevyhnutná. Keď sa sústredenosť na seba stane uvedomením si seba a potom sebaprijatím a vy sa vo svojej úlohe vodcu a/alebo priekopníka stanete pohodlnejšími, ostatní budú menej náchylní reagovať proti vám.

1 životná cesta poskytuje fyzickú a duševnú energiu, ktorá vás zamestnáva a priťahuje k „akcii“. Musíte viesť svoj vlastný život bez neustáleho vplyvu iných. Nikdy nemôžete byť šťastní, keď potrebujete ich súhlas. Ale získate ich obdiv, ak bude schválenýniečo hľadáte.


Vaša netrpezlivosť musí byť uznaná a v niektorých prípadoch zmiernená. Potrebujete vnímavé publikum, ale 1 tempo je často príliš rýchle na to, aby s ním ostatní držali krok. Ako môžete viesť, ak sa pohybujete príliš rýchlo na to, aby vás niekto nasledoval? Na druhej strane, keď vás vaše sledovanie spomaľuje alebo rozptyľuje, je pravdepodobné, že sa náhle oslobodíte, takže sa budú cítiť zranení, opustení a zmätení. Môže sa zdať, že sa sťahujete alebo utekáte, ale zvyčajne ide o to, že zatlačíte ostatných späť, aby ste získali späť svoj drahocenný čas a priestor. Možno budete musieť vyvinúť trochu viac trpezlivosti a taktu.

Ako pieseň pokračuje,'1 je najosamelejšie číslo',a pocit, že musíš ísť sám, je na 1 Life Path bežný. Ostatní môžu byť takí odolní voči vašim predstavám a potrebám, že jediná osoba, ktorú môžete skutočne viesť, ste vy sami. Na vrchole môže byť osamelé. Ale pretože 1 je prvé číslo, byť na vrchole – byť prvý – je vaše prirodzené miesto. Maximálne uspokojenie z tejto energie získate, keď namiesto súťaženia využijete jej priekopnícke vibrácie na vyrezávanie nových ciest v oblastiach, ktoré vás najviac zaujímajú.


Potrebujete časté obdobia izolácie, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je pre vás dôležité. Meditovať znamená sústrediť sa, čo znamená, že často meditujete bez toho, aby ste to vedome robili. Koncentrácia je jedným z úžasných darov 1 Životnej cesty a je kľúčom k dosiahnutiu vašich túžob, najmä keď sa naučíte vidieť veľký obraz namiesto jeho malých častí.

Keď nájdete odvahu ísť vlastnou cestou a robiť to, čo považujete za správne, ostatní vás podporia a tlieskajú vášmu nezávislému správaniu. Neodrádzajte ich postojom nadradenosti, neznášanlivosti alebo nevôle. Precvičujte si umenie vodcovstva tým, že privítate a povzbudíte svojich „nasledovateľov“, pričom si s istotou udržíte svoju pozíciu pôvodcu a vodcu. Iní si čoskoro uvedomia, že sa nenecháte oklamať ničím, čo je v rozpore s vaším svedomím alebo najlepším záujmom.


Iní ľudia hrajú vo vašom živote dôležitú úlohu, ale závislosť, v akejkoľvek forme, je pre vás neprirodzená. To neznamená, že nemôžete byť vynikajúcim partnerom, partnerom, rodičom alebo tímovým kolegom, ale možno bude potrebné definovať roly, plány a účely a možno bude potrebné nastaviť parametre, aby ste sa cítili pohodlne. schopný dať. Ostatní musia vedieť, že aj keď sa budete obetovať, keď to bude potrebné, nebudete strácať čas ani peniaze na tých, ktorí si odmietajú pomôcť. Darí sa vám okolo tých, ktorí majú nezávislú a tvorivú povahu. Stretnutia ega sú však na 1 Životnej ceste bežné.

Váš pozitívny pohľad je obdivuhodný, ale musíte si dávať pozor, aby ste nepopreli negatívne aspekty života, pretože skutočne existujú a sú dôležitou súčasťou životnej rovnováhy. Ak sa problém neprijme ako problém, riešenie sa nemusí nikdy nájsť.


Jedným z najčastejšie popieraných negatív na 1. životnej ceste je stať sa závislým a pripútaným k veciam, situáciám a ľuďom, ktorí vstupujú do života lákavo, len aby sa stali výzvou pre vašu slobodu. 1 životná cesta kladie dôraz na nezávislosť – preto si vždy uvedomte svoje závislosti a závislosti. Niektoré budú zrejmé, zatiaľ čo iné vás budú ovládať jemnejšie. Tieto výzvy musíte rozpoznať, priznať si ich a prekonať ich. Vaše závislosti sú to, čo stojí medzi vami a vytvorením plnohodnotného života – pasce, ktoré ste sami nastavili, pretože sa bojíte svojho potenciáluveľkosť.

Môže byť ťažké akceptovať, že váš strach z úspechu existuje. Pre vás strach akéhokoľvek druhu znamená slabosť. Ale strach nie je problém v tomto svete. Nemožnotvárnáš strach je problém –pretvárkaže sa nebojíme, keď naozaj máme a často máme na to dobrý dôvod.


Popieraný strach nám neumožňuje rozlišovať medzi tým, čoho sa treba báť a čoho nie. Snažte sa teda nepopierať svoj strach z toho, že budete súdení – za to, že sterôzne.Len ak prijmete a budete milovať svoju jedinečnosť, budete schopní vycítiť nechcené situácie, vyhnúť sa im alebo sa s nimi vysporiadať. Popieranie strachu spomalí váš pokrok do takej miery, že nebudete schopní urobiť dôležité kroky, pokiaľ nebudete mať podporu alebo súhlas ostatných.

Vašou prirodzenosťou je pohybovať sa postupne, krok za krokom, pričom každý krok zapadne na svoje miesto; vytvorenie ďalšej opory, potom ďalšej, ktorá povedie k niečomu väčšiemu. Vaša povaha je neustály pohyb vpred a nemôžete dovoliť, aby vaše popieranie strachu (alebo popieranie viny za strach) zastavilo váš pokrok. Keď si nie ste istí sami sebou, možno budete chcieť viesť, ale nebudete mať potuchy o tom, kam smerujete, a ostatní potom odmietnu vaše nápady, presvedčenia, metódy alebo životný štýl. Akonáhle prestanete hľadať u druhých súhlas, získate ostrý zmysel pre smer a budete schopní prijať zmysluplnú vedúcu úlohu.

Rozpoznajte svoje talenty a používajte ich slobodne bez toho, aby ste ohrozili svoju individualitu. Nasledujte svoju hnaciu silu – svoju Vôľu – svoje pocity, zmysly a inštinkty. Keď dosiahnete túto úroveň sebavedomia, objavia sa príležitosti, ktoré povedú k uznaniu a materiálnym a finančným odmenám, po ktorých túžite. Máte silné osobné potreby, záujmy a ambície a musíte sa riadiť vlastným presvedčením, aby ste ich dosiahli. Ako inak môže fungovať priekopník?

Iní vás sklamú, keď nezdieľajú vašu vášeň. Zdá sa, že neexistuje dôvod, prečo vás tak veľmi neschvaľujú. Trúfaš si byť sám sebou. Tvoja vôľa je silná. Robíte veci. Prečo vás teda neprijmú takého, aký ste? Možno sa musíte naučiť, že potreby, túžby a úrovne vedomia každého človeka sú odlišné. Čo vás zaujíma, nemusí zaujímať ich. Každý sa vyvíja inou rýchlosťou a za iných okolností. Osobná povaha každého je iná. Zvyčajne ste úžasným príkladom slobodnej vôle, ale musíte dovoliť ostatným, aby boli kýmonisú tiež a akceptujte, že neexistujú žiadne stanovené spôsoby, ako žiť a vyvíjať sa. Akonáhle sa prijmete za to, kým a čím ste, budete môcť učiť ostatných o dôležitostiichindividualita aichmusí byť originálny a nezávislý.

Ľudstvo prerástlo potrebu idolov a hrdinov. Namiesto toho potrebujeme pravdivé informácie, ktoré povzbudia ľudí, aby žili po svojomvlastnéživoty. Máte veľa čo učiť o sebaprijatí, odhodlaní, slobodnej vôli, kreativite a osobnej spokojnosti. Ale tento potenciál môžete naplniť iba týmbytiesebaakceptujúci, nezávislý, kreatívny, spokojný s vlastným pokrokom a dychtivý preraziť nové cesty a raziť cestu pre ostatných.

Svoju sebastrednosť možno dobre skrývate, ale aj tak tam je. U niektorých ľudí by to mohlo byť vnímané ako nepriaznivá vlastnosť, ale u vás je prirodzené a krásne, keď je to vyvážené s ohľadom na ostatných. Musíte sa naučiť rozdiel medzi sebaprijatím a sebectvom; egoizmus a sebadeflácia; netrpezlivosť a ľahostajnosť; byť príliš moderný a príliš staromódny; príliš strnulé a príliš ľahké.

Učiť sa o sebe znamená učiť sa o EGO. Bez ega nemôžete vedieť, kto ste. Tí, ktorí hovoria, že musíme pochovať svoje egá, aby sme boli duchovne ‚celí‘, zabúdajú, že ak chceme byť celiství, ego musí dostať svoje správne miesto a slúžiť svojmu správnemu účelu. Ego ječasťz celku. Nemôžeme to poprieť bez toho, aby sme nepopreli časť seba. Musíte sa naučiť vyvážiť svoju osobnosť medzi príliš veľkým a príliš malým egom, aby ste mohli zažiť hlboké zmysluplné vzťahy a slobodné tvorivé vyjadrenie. Týmto spôsobom sa vaše ego môže vyvíjať spolu s vami ostatnými.

Je prirodzené, že vaše ego občas divoko kolíše. Tak sa to naučíte vyvážiť. Keď budete sami sebou a nasledujete svoje srdce, život a láska vám budú plynúť ľahko. Problémy nastanú, keď svoje pocity popierate alebo zveličujete. Byť sám sebou znamená byťpohodlnéso sebou samým, presne taký, aký si.

Iní vás môžu vidieť ako niekoho, kto by to mohol urobiť lepšie, ak by ste sa len trochu viac presadili. Uvedomujú si váš bohatý potenciál viac ako vy. Môžu vycítiť vaše skutočné schopnosti. Uprednostňujete však žiť svoj život podľa vlastných predstáv a nechcete, aby ostatní stanovovali vaše ciele alebo programy. Môžete byť tvrdohlavý. Napriek tomu v kríze môžete ohromiť každého, vrátane seba, tým, že vykročíte a efektívne zachránite deň.

Nie ste predurčení nasledovať dav. Namiesto toho musíte nájsť svoje vlastné pravdy. Vašou úlohou je byť originálny, kreatívny, vplyvný aspokojný. Je to tvoje miesto v živote byť sám –dopredudavu – vytváraním vlastnej napĺňajúcej reality za pochodu.

Buďte originálni, prevezmite iniciatívu vo všetkých svojich životných záležitostiach a osloboďte svoju vôľu tým, že nepopierate nič o sebe a o tom, ako sa cítite. Najprv sa postarajte o svoje vlastné potreby a v prípade potreby sa budete môcť postarať o ostatných – s nezvyčajnou mierou súcitu, pokory a porozumenia.

Zámer je mocná energia, najmä na 1. životnej ceste. Ak je váš zámer milujúci, láska sa zhmotní. Na vaše vzťahy sa treba pozerať realisticky, pretože budú prekvitať len s tými, ktorých ego je už vyrovnané; tí, ktorých zámerom je vyrovnať svoje ego; tých, ktorí oceňujú a podporujú vášho tvorivého a priekopníckeho ducha; a tých, ktorých zmysel pre zmysel je taký silný ako váš. Ste silná ambiciózna osoba, ktorú priťahuje sila a ambície iných. Tým, že budete milovať svojich spolucestujúcich tak, ako chcete, aby oni milovali vás, láska bude prúdiť hojne.

POTENCIÁL 55

(Ak ste sa narodili 22. novembra v 22/4 roku)

55 je najvyváženejšia forma 10 a 1+0=1.

Skutočnosť, že vaša 1 životná cesta je odvodená od MASTER ČÍSLA 55, prináša do vášho života nezvyčajnú a dynamickú energiu. 55 vám dáva schopnosť efektívne sa vysporiadať so zmenami, najmä ak sú neočakávané a náhle. Máte schopnosť zostať pokojní v chaotických situáciách a myslieť racionálne, zatiaľ čo ostatní okolo vás panikária alebo popierajú.

Môžete tiež rozlíšiť, čo si ktorákoľvek konkrétna situácia najviac vyžaduje, a potom vniesť do bytia potrebné zmeny. Je to obrovský talent, ktorý sa v priebehu rokov môže rozvinúť do veľkých podnikov, ktoré zahŕňajú mnohých ďalších.

1 aj 5 označujú silnú zmenu, ale medzi nimi je rozdiel. 5 prináša zmenu náhle, kým 1 prináša zmenu postupným pokrokom. 5 je číslo slobody. 1 je číslo nezávislosti. 5 vedie k uvedomeniu si svojej fyzickej prítomnosti medzi ostatnými a 1 sa vyvíja za hranice obyčajného sebectva k sebauvedomeniu a silnému oceneniu druhých.

10 prináša veci na novú úroveň. 10 je „ďalší krok“. 10 je počet inovatívnych nápadov, ktoré majú potenciál nejakým spôsobom zmeniť svet. V číselnom spektre je len 9 čísel. a 10 nás opäť privádza späť k 1 (1+0=1), ale s výhodou toho, čo sme sa naučili z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

55 často prináša výsledky, ktoré sa kedysi považovali za nemožné alebo „predtým“. 55 núti 1 opustiť to, na čom lipne, aby bolo možné zažiť prirodzený voľný tok života. Odtiaľ možno lepšie oceniť väčší potenciál života.

Keď vás napadnú nové myšlienky, môžete zažiť obrovské zmeny vedomia, ale nepomýľte si to s nekonzistentnosťou. 55 je energiou skutočnej inovácie, prinášania vecí do „ďalšej fázy“ podstatným spôsobom a prelomenia starých bariér na niečo jedinečné, originálne, funkčné a trvalé.

55 porušuje tradíciu a vyžíva sa v rozmanitosti, inom, nezvyčajnom a neočakávanom. Vlastné číslo osudovej cesty 55/10/1 je samo o sebe nezvyčajné. Je odvodené od narodenia 22. novembra v 22 roku. Úroveň hlavnej energie zahrnutá v tomto prípade je veľmi často príliš veľká na zvládnutie a môže viesť k úplnému sebectvu a nedostatku záujmu o blaho alebo práva iných. 1 je číslo EGO, a keď je 1 odvodené od 55, ego môže byť vašou hlavnou výzvou. Narodiť sa do 3 majstrovských vibrácií (22. deň, 11. mesiac a 22. rok) nie je jednoduchá záležitosť.

Keď nájdete rovnováhu vo svojom egu (vo svojom zmysle pre seba), 55 vám umožní byť občanom sveta a pohodlne sa zmestiť, kdekoľvek sa ocitnete. Umožňuje vám pochopiť princípy rovnosti medzi ľudskými bytosťami a prečo je toto kľúčom k rovnováhe na Zemi. 55 je mimoriadne plodná a sexuálna vibrácia, ktorá môže splodiť nezvyčajné deti – a koncepcie. 55/10/1 má schopnosť priviesť k životu neočakávané alebo „nevykonateľné“!