55 a 19

Zistite Svoj Počet Anjela

55 a 19Majster 55 a karmická 19 sú prominentnými číslami v sobotu 24. februára 2018 – 55. deň tohto osvetľujúceho 11/2 globálneho roka. 55/10/1 prináša do našich životov dynamickú energiu a pomáha nám inteligentne sa vysporiadať s rozsiahlymi zmenami.

55 nám pomáha zostať pokojnými v chaotických situáciách namiesto paniky alebo popierania. 5 je číslo vynaliezavosti a táto infúzia double-5 nám pomáha pochopiť, čo situácia najviac potrebuje a ako ju najlepšie implementovať.

1 aj 5 označujú silnú zmenu, ale medzi nimi je rozdiel.


1 = nezávislosť.

5 = sloboda.


1 prináša zmenu postupným pokrokom.

5 prináša náhle zmeny.


Niekedy sú náhle zmeny, ktoré sa vyskytnú v 5, nahromadením postupných zmien 1, ktoré sa všetky spájajú v rovnakom čase. To môže byť mätúce aj inšpirujúce. 55 nás udržiava zameranú na rozvíjanie odvahy a vôle odhaliť pravdu.

5 nám pomáha uvedomovať si našu fyzickú prítomnosť medzi ostatnými a práve teraz nám 1 pomáha vyvinúť sa za hranice sebectva dosebaprijatie. Len tak môžeme skutočne akceptovať „iných“.


55 búra staré bariéry

55/1 prináša uskutočnenie toho, čo sa kedysi považovalo za nemožné alebo „pred časom“ tým, že umožňuje 1 opustiť to, na čom lipne, aby život mohol voľne a prirodzene plynúť. Len tak sa môže rozvinúť náš väčší potenciál.

Keď sa objavia nové a nezvyčajné nápady, môže dôjsť k zmenám vedomia, ale nepomýľte si to s nekonzistentnosťou. 55 predstavuje skutočnú inováciu a prelomenie starých bariér na niečo nové, originálne, funkčné a trvalé. Vibrácia 55/10/1 prelomí zastarané chápanie a privedie nás na „ďalšiu úroveň“. 55 nám umožňuje uvedomiť si, že sme občanmi sveta – sme JEDNO. (55=10=1).


Všetky tieto zastarané chápania (staré spôsoby 1000-kych rokov) však zúfalo bojujú o udržanie kontroly a často sa stávajú nebezpečnejšími, keď sú v hre majstrovské čísla. Toto bude pokračovať, kým bude aktívna dekáda 10-tych rokov, vďaka čomu je rok 2020 taký dôležitý na ľudskej ceste. Príslovie o „spätnom pohľade na rok 2020“ tu má hlboký význam.

55 nám umožňuje pochopiť princípy rovnosti medzi ľudskými bytosťami a prečo je to kľúč k rovnováhe (mieru) na Zemi. Táto mimoriadne plodná a sexuálna vibrácia rodí nezvyčajné koncepty – a nezvyčajné deti.


KARMICKÝ 19

Zatiaľ čo 55 je najvyváženejšia forma 1, 19 je karmická vibrácia 1. Dnešný dátum z toho robí 19/10/1 deň na svete.

Mesiac = 2

Deň = 2 + 4 = 6

Rok=2+0+1+8= 11/2

2 + 6 + 11 = 19/10/1

19 / 10 / 1 je jednou z karmických energií, cez ktoré ľudstvo pracuje, aby sa vyvinulo z mužskej energie 1 z predchádzajúceho tisícročia na ženskú energiu 2 z roku 2000. (Po 19 prichádza 20). 19 nás privádza tvárou v tvár tomu, čo musím učiť – čo je v podstate o našom JA. 11 symbolizuje 1 (jednotlivca), ktorý sa stretne tvárou v tvár so sebou samým. (1+1=2).

Vo veku 55 aj 19 rokov sa musíme učiť za pochodu. To znamená opustiť tvrdohlavé presvedčenia, ktoré nás držia v pasci minulosti, objaviť, čo funguje a čo nie, a akceptovať seba a jeden druhého.ako spolucestujúci na ceste životom. A hoci sa táto realita zdá byť veľmi vzdialená,a to je,je to však cesta, na ktorej sme, keď sa posúvame hlbšie do roku 2000.