Kompatibilita s mužom Kozorožec a Panna: Láska, sex a chémia

Zistite Svoj Počet Anjela

Kompatibilita mužov a Kozorožcov Láska, sex a chémia

Každé znamenie patrí do jedného zo štyroch klasických prvkov, ohňa, zeme, vzduchu alebo vody. Pokiaľ ide o určenie, či značky sú navzájom kompatibilné , jedným z dôležitejších hľadísk je prvok každého z týchto označení. Znaky, ktoré sú rovnakého prvku, majú medzi sebou aspekt známy ako trigon. Trinín je aspektom harmónie. Muž Kozorožec a žena Panna majú tento aspekt medzi sebou, a preto sa výborne hodia.

Kozorožec a Panna sú obe znamenia Zeme. Z tohto dôvodu bude ich vzťah zdôrazňovať praktické a materiálne aspekty. Bude medzi nimi láska, ale tú lásku ukážu pragmatickými spôsobmi. Obaja sa budú predovšetkým zaoberať fyzickým a finančným blahom svojej rodiny.


Celková kompatibilita: 95/100

Obsah

 • 1 Kozorožec, žena Panna: Najsilnejšie stránky kompatibility
 • 2 Dôležité vlastnosti muža Kozorožca vo vzťahu k žene Panny
 • 3 Dôležité vlastnosti ženy Panny vo vzťahu k mužovi Kozorožcovi
 • 4 Muž Kozorožec, žena Panna: Zoznamka a rané štádiá vzťahu
 • 5 Muž Kozorožec, žena Panna: Sexuálna kompatibilita
 • 6 Muž Kozorožec, žena Panna: Manželstvo a rodinný život
 • 7 Muž Kozorožec, žena Panna: Spolupráca
 • 8 Typické boje medzi mužom Kozorožec a Pannou a ako ich vyriešiť
  • 8.1 Podlieha workoholizmu
  • 8.2 Stratí prácu alebo čelia finančným ťažkostiam

Muž Kozorožec, žena Panna: Najsilnejšie stránky kompatibility

 • Zdieľané hodnoty
 • Venovanie sa ich vzťahu
 • Silné praktické zručnosti
 • Stabilita
 • Vzájomné porozumenie
 • Dobrá komunikácia

Dôležité vlastnosti muža Kozorožca vo vzťahu k žene Panne

Muž Kozorožec je vážny a ambiciózny. Tomuto znameniu vládne Saturn a muži Kozorožca majú sklon vnímať svet ako ťažké miesto. Na severnej pologuli je Kozorožec znamením zimného slnovratu. Za starých čias bolo ťažké zohnať jedlo v zime a ľudia si museli dávať potraviny, ktoré boli k dispozícii, aby vydržali až do jari. Aj keď to v modernom svete nie je všeobecne potrebné, muž Kozorožec si tento inštinkt stále zachováva. Odtiaľ pochádza aj jeho povesť lakomstva.


Muž Kozorožec sa málokedy ožení iba z lásky. Aj napriek tomu je schopný veľkej oddanosti svojmu partnerovi a svojej rodine. Aj keď svoju lásku nebude vždy vyjadrovať slovami, urobí všetko pre to, aby zabezpečil materiálne potreby tých, na ktorých mu záleží.Potrebuje partnera, ktorý mu bude rozumieť. Potrebuje tiež človeka, ktorý mu pomôže postarať sa o seba a pomôže mu každú chvíľu ustúpiť od práce.


Dôležité vlastnosti ženy Panny vo vzťahu k mužovi Kozorožcovi

Žena Panna je tiež veľmi vážna. Je rovnako praktická ako muž Kozorožec, ale nie je taká ambiciózna. Zatiaľ čo Kozorožec je znamením na zimnom slnovrate, Panna je znamením priamo pred Jesennou rovnodennosťou. To je čas na konci leta, keď sa úroda ešte len začínala. Panna sa zameriava na oddelenie pšenice od pliev. Panna je znamenie priamo pred Váhami a symbolom Váhy sú váhy súdu. Žena Panna sa veľmi reálne pripravuje na to, aby ju súdili.

Žena Panna často cíti veľký tlak, aby urobila všetko správne. Má oko jastraba pre detail a vidí malé nedokonalosti, ktoré iné znamenie nedokáže. Tento tlak ju môže prinútiť, aby odviedla vynikajúcu prácu pri všetkom, k čomu sa zaviaže, vrátane jej vzťahov. Môže to tiež spôsobiť, že zanedbá mäkšie stránky vzťahu, ako sú prejavy lásky a náklonnosti.


Muž Kozorožec, žena Panna: Zoznamka a rané štádiá vzťahu

Najpravdepodobnejšie miesto, kde sa muž Kozorožec a žena Panna stretnú, bude v práci alebo na spoločenskej udalosti súvisiacej s prácou. Obaja budú tráviť veľa času vo svojich zamestnaniach, a tak im nezostáva veľa času na socializáciu mimo práce.

Spojenie medzi mužom Kozorožec a ženou Pannou nebude mať intenzitu alebo vášeň. Namiesto toho medzi sebou pocítia pokojné a pohodlné spojenie. Rovnako si budú rozumieť tak, ako to dokáže len máloktoré iné znamenie. Prevezme vedenie v ich vzťahu a bude postupovať pomaly a opatrne. Finančné a praktické hľadiská ich vzťahu budú pre oboch rovnako dôležité ako romantické.


Kompatibilita zoznamiek: 90/100

Muž Kozorožec, žena Panna: Sexuálna kompatibilita

S takým vážnym a praktickým párom by sa dalo očakávať, že ich sexuálny život bude trochu nudný. To zďaleka nie je tento prípad. Znamenia Zeme sa netýkajú len ťažkostí života, ale tiež sa tešia z jeho pôžitkov. Muž Kozorožec je mimoriadne zmyselný. Panna môže mať zábrany v sexe, ale bude si môcť oddýchnuť a užiť si seba s mužom Kozorožca.

Sexuálna kompatibilita: 97/100

Muž Kozorožec, žena Panna: Manželstvo a rodinný život

Muž Kozorožec a žena Panna budú hlboko oddaní jeden druhému a svojej rodine. Obaja budú oddaní svojmu manželstvu a budú usilovne pracovať na tom, aby bolo úspešné.


Nielen, že každé znamenie patrí k prvku, ale tiež patrí do jedného z troch režimov, ktorými sú Cardinal, Fixed a Mutable. Zatiaľ čo prvok znamenia popisuje, kto je od prírody znakom, režim znamenia naznačuje, ako bude pôsobiť a reagovať na vonkajší svet. Kardinálne znamenia preberajú iniciatívu a snažia sa formovať svet podľa svojej vôle. Pevné značky chcú stabilitu a chcú udržiavať svet taký, aký je. Premenlivé znamenia sa prispôsobujú svetu a prijímajú všetko, čo im príde do cesty.

Kozorožec je kardinálne znamenie a panna premenlivá. Všeobecne platí, že ak sú kardinálne znamenie a premenlivé znamenie spolu, kardinálne znamenie povedie a premenlivé znamenie bude nasledovať. Z tohto dôvodu bude ich manželstvo pravdepodobne dosť tradičné. Aj keď obaja pracujú, bude sa sústrediť skôr na jeho kariéru ako na ňu.

Muž Kozorožec a žena Panna budú praktickými a zodpovednými rodičmi. Na druhej strane bude u muža Kozorožca hroziť nebezpečenstvo, že sa bude tak sústrediť na svoju prácu a svoju kariéru, že nebude tráviť toľko času so svojimi deťmi, ako by mal. Bude to tak najmä v prípade matky Panny, pretože bude organizovaná a efektívna. To v ňom vzbudí dojem, že ho doma netreba. Aj napriek tomu bude pre blaho jeho detí dôležité, aby sa zaviazal, že s nimi strávi dostatok času.

Kompatibilita manželstva: 100/100

Muž Kozorožec, žena Panna: Spolupráca

Pokiaľ ide o spoluprácu, tím Kozorožca a Panna budú skvelým tímom. Ako kardinálne znamenie bude muž Kozorožec schopný plánovať a stanovovať im dlhodobé a krátkodobé ciele. Bude mať stratégiu a určí smer. Týmto smerom bude môcť žena Panna zažiariť v tom, čo robí najlepšie. Bude sledovať podrobnosti a zabezpečiť, aby mali všetko, čo potrebujú, aby mohli pokračovať.

Žena Panna môže byť niekedy tak chytená malými vecami, že zanedbáva väčšie úlohy. Muž Kozorožec ju bude schopný udržať na správnej ceste a pomôže jej posunúť sa ďalej, aj keď úlohy nie sú splnené k jej spokojnosti. Spoločne budú schopní dosiahnuť všetko, na čo si zmyslia.

Pracovná kompatibilita: 100/100

Typické boje medzi mužom Kozorožec a Pannou a ako ich vyriešiť

Muž Kozorožec a žena Panna budú vo všeobecnosti vychádzať veľmi dobre. Rozumejú si a navzájom sa dopĺňajú. Môže však nastať niekoľko situácií, ktoré by medzi nimi mohli spôsobiť určité ťažkosti.

Podľahne workoholizmu

Muž Kozorožec je náchylný stať sa workoholikom, ak nie je opatrný. Uverí, že robí len to, čo potrebuje, aby sa postaral o svoju rodinu, ale ak to pôjde do extrému, môže to spôsobiť, že bude svoju rodinu zanedbávať. Môže to tiež spôsobiť, že bude zanedbávať svoje zdravie. Žena Panna je tiež usilovná pracovníčka, ale tiež sa stará o fyzické zdravie a emočné blaho svojej rodiny. V určitom okamihu ho konfrontuje, ak má pocit, že zachádza priďaleko.

Ak sa s ním postaví, môže sa Kozorožec stať defenzívnym, čo by mohlo viesť k bitke vôle medzi nimi. Ak sa tak stane, bude dôležité, aby ich vzťah obstál a aby si uvedomil, že v jadre má jeho najlepšie záujmy.

Stratí prácu alebo čelia finančným ťažkostiam

Život nie je dokonalý a každý, bez ohľadu na to, ako tvrdo pracuje, môže naraziť na ťažké časy. Niektoré znamenia zvládnu tieto ťažké časy lepšie ako iné. Muž Kozorožec bude zdrvený, ak nie je schopný zabezpečiť svoju rodinu. Môže upadnúť do depresie a môže sa pre neho ťažko zotaviť, najmä ak má pocit, že zlyhal. Ak sa to stane, môže to vziať na ňu alebo na svoju rodinu.

Žena Panna má jedinečnú pozíciu, aby mu v tom pomohla, ak sa to stane. Je mimoriadne prispôsobivá, čo jej umožní pomôcť rodine prežiť na praktickej úrovni. Bude tiež schopná na neho tlačiť, aby sa postavil na nohy tak, ako to dokáže niekoľko ďalších znakov. Bude chápať, čo dôverne prežíva, ale zároveň nemá toleranciu k sebaľútosti. Umožní jej, aby ho podporovala a tlačila na neho, aby vstal a skúsil to znova.

Záver

Muž Kozorožec a žena Panna tvoria vynikajúci pár. Dobre si rozumejú a majú spoločné hodnoty. Sú si v mnohom podobné, ale sú tiež dosť odlišné na to, aby sa dokázali navzájom vyvážiť. Tento pár má potenciál na dlhý a prosperujúci spoločný život.


Poznámka z numerologysign.com:

Ak chcete cítiť to neuveriteľné a úžasné spojenie so svojím mužom Kozorožec, potom sú nasledujúce informácie najdôležitejšie, ktoré si prečítate na celom internete.

Oddaná astrológka a konzultantka pre vzťahy Anna Kovach učí, že existujú jednoduché techniky, pomocou ktorých môžete dosiahnuť, aby JEHO nápad prenasledoval vás, miloval vás a oddal sa vám. Väčšina žien robí chyby, ktoré mužov Kozorožca odsúvajú.

Aj keď by vyššie uvedená analýza kompatibility mala pomôcť, Anna je exkluzívna „Cestná mapa“ Kozorožcovho tajomstva funguje ako hodinky takmer na každého muža Kozorožca. Je to bezpochyby najkomplexnejší sprievodca, aký bol kedy vytvorený na prilákanie, zoznámenie sa a nadviazanie hlbokého, milujúceho vzťahu s mužom Kozorožca.

Tajomstvá, ktoré Anna odhaľuje, sú veľmi silné a mali by sa používať eticky. Je to dokonalá zmes astrológie, psychológie a niečoho, čo sa volá sextrológia.

Vyskúšajte túto „tajnú zbraň“ sami