Death Tarot Card Spread – Tarotová nátierka na zvládanie zmien

Zhrnutie významu tarotovej karty smrti

Keď Blázon strávi nejaký čas v pozastavení a začne vidieť svet z novej perspektívy, dospejú k smutnému poznaniu. Uvedomujú si, že niekedy niet cesty späť. S niektorými ľuďmi nemôže dôjsť k zmiereniu. S niektorými názormi nemôže existovať žiadna dohoda bez poškodenia vlastného pocitu seba samého. V niektorých situáciách jednoducho neexistuje spôsob, ako by to mohol Blázon zabezpečiť. Je tu hlboký pocit straty; je ťažké odísť. Jediná možná vec, ktorú môže Blázon urobiť, aby pokračoval vo svojej vlastnej ceste, je uvoľniť to, čo nemôže zmeniť.

Svetlo : Zmena, konce, začiatky, strata, uvoľnenie
Tieň : Stagnácia, rozklad, hniloba

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si celé Význam tarotovej karty smrti.

Kedy použiť túto tarotovú nátierku

  • Keď potrebujete pomoc so spracovaním náročného prechodu.
  • Keď sa niečo skončí a vy sa stále vyrovnávate s ťažkými emóciami, ktoré z toho vyplývajú.
  • Keď hľadáte pomoc, aby ste prijali konečnosť tejto zmeny.

Rozloženie tarotových kariet smrti

Death Tarot Card Spread – Tarotová nátierka na zvládanie zmien


  1. Smrť - Čo sa stráca? Aký je proces ukončenia a nedá sa zmeniť, spomaliť alebo zmeniť?
  2. Predtým - Kto si bol pred touto stratou? Kto už nie je?
  3. Po - Kto máte šancu byť po dokončení tejto zmeny?
  4. Smútiť - Čo ešte treba oplakávať? Čo ešte musíte spracovať? Ako môžete spracovať túto stratu?
  5. Zapamätať si - Aké ponaučenie má pre teba táto prehra? Čo teraz viete, čo ste predtým nevedeli? Alebo aké spomienky si treba uchovať?
  6. Uvoľniť - Čo ešte treba nechať ísť? Čoho sa ešte držíš, čo už nie je reálne?
  7. Liečiť - Ako môžeš ísť ďalej? Ako si môžete oddýchnuť a zotaviť sa?

Poznámka k tarotovým nátierkam na ceste blázna: Toto je súčasť série tarotové nátierky inšpirované lekciami z Blázonovej cesty, ktorú reprezentuje hlavná arkána tarotu. Keďže každá hlavná karta arkány stelesňuje etapu na životnej ceste človeka, lekciu alebo archetyp, môžeme ich použiť ako základy na preskúmanie momentov našich vlastných osobných ciest. Sú to tiež skvelé spôsoby, ako preskúmať významy každej z týchto tarotových kariet veľmi osobným spôsobom.