Rodinné čísla

RODINNÉ ČÍSLA: Zo spoločného mena, ktoré zdieľate, sa o vás a vašich príbuzných môžete veľa dozvedieť. Vaše rodinné číslo predstavuje dôležité lekcie, ktoré ste sa rozhodli naučiťspolu.Poznanie povahy „spoločnej nitky“ vašej rodiny môže pomôcť vniesť harmóniu do týchto vzťahov a pomôcť zahojiť rany, ktoré vznikli jednoducho z tak úzkeho vzťahu. Tieto znalosti môžu tiež pomôcť znížiť riziko dedičnej choroby pochopením typu stresu, ktorý produkuje energia vášho Rodinného čísla.

AKO VYPOČÍTAŤ RODINNÉ ČÍSLA

Najprv preveďte písmená svojho priezviska na čísla pomocou tejto štandardnej tabuľky:

rodinné číslo

Príklad: ak je vaše priezvisko JACKSON, pridajte:


1 + 1 + 3 + 2 + 1 + 6 + 5 = 19
Pokračujte v pridávaní, kým nezískate jediné číslo, t.j.
1 + 9 = 10 a 1 + 0 = 1
Rodinné číslo JACKSON je 1.

Ako vždy, nezabudnite si ešte raz skontrolovať svoje výpočty.


Vaše biologické priezvisko je DEDENIE energie. Energia mena tvojho otca môže byť silnejšia (pretože ho používaš každý deň a tvorí tvoju vonkajšiu identitu), ale zdedila si aj energiu rodinného čísla svojej matky... takže si určite skontrolujte aj svoje materské meno.Keď zmeníte svoje priezvisko – v manželstve – alebo z akéhokoľvek dôvodu – v podstate zmeníte svoju identitu. Toto je ZÍSKANÉ rodinná energia. Vaše nové meno je andodatočnémnožina čísel, ktoré sa vzájomne ovplyvňujúsvaše zdedené rodinné číslo.


Keby si bol PRIJATÉ , energia vašich biologických rodičov tu bude, či už poznáte ich priezviská alebo nie. To však často do značnej miery prebije energia adoptívnych rodičov, nielen preto, že zdieľate ich meno, ale aj preto, že práve oni najviac ovplyvnili váš mladý život. Vo väčšine prípadov tvoji adoptívni rodičiavaša rodina, ale existujú výnimky, ako sú deti, ktoré boli adoptované neskôr v živote a ktorých spojenie s biologickými rodičmi zostáva silné.