Význam hierofantov - Významy tarotových kariet veľkých arkán

Zistite Svoj Počet Anjela

Hierofantské kľúčové slová

Vzpriamené kľúčové slová Obrátené kľúčové slová
tradícia, sociálne skupiny, konvenčnosť, konformita, vzdelanie, poznanie, presvedčenierebélia, nekonvenčnosť, nekonformnosť, nové metódy, ignorancia
Preskočiť na Vzpriamený význam Preskočiť na obrátený význam
Význam hierofantov - pôvodné zobrazenie tarotu Rider Waite

Popis tarotovej karty hierofant

Karta zobrazuje náboženskú postavu, ktorá sedí v pomerne formálnom prostredí charakteristickom pre kostol. Má na sebe tri prepracované rúcha, ktoré sú určené na reprezentáciu troch rôznych svetov. Jeho pravá ruka je správne zdvihnutá pri akte požehnania, znaku požehnania – je to tá istá ruka, ktorú zdvihol Kúzelník. V druhej ruke nesie trojitý kríž, ktorý sa tradične spája s pápežom. Predpokladá sa, že každý z vodorovných pruhov v kríži predstavuje Otca, Syna a Ducha Svätého. Pod ním sedia dvaja akolyti, ktorí predstavujú odovzdávanie posvätných vedomostí v rámci inštitúcií. Prostredníctvom týchto akolytov karta tiež predstavuje sledovanie cesty k poznaniu a vzdelaniu.

Táto karta je v určitých balíčkoch známa aj ako Veľkňaz – rovnako ako pápež. Pôsobí ako mužský náprotivok inej karty, ktorá je známa ako Veľkňažka. Tejto karte vládne Býk.

Vzpriamený hierofantský význam

Vidieť hierofanta v čítaní znamená prijať konvenčné, pretože to naznačuje, že máte istú túžbu skutočne nasledovať proces, ktorý bol dobre zavedený. To tiež naznačuje, že chcete zostať v určitých konvenčných medziach toho, čo by sa dalo považovať za ortodoxný prístup. Takže namiesto toho, aby ste boli inovatívni, budete sa prispôsobovať určitým presvedčeniam a systémom, ktoré sú už zavedené a existujú.


Karta Hierofant naznačuje, že je pre vás lepšie nasledovať sociálne štruktúry, ktoré sú zavedené a majú svoje vlastné tradície

Karta Hierophant naznačuje, že je pre vás lepšie sledovať sociálne štruktúry, ktoré sú zavedené a majú svoje vlastné tradície. Môžete sa napríklad zúčastniť určitých obradov, rituálov alebo iných náboženských prvkov. Pokiaľ ide o výklady tarotov, táto konkrétna karta najčastejšie reprezentuje inštitúcie, ako aj ich základné hodnoty. Toto je znak, ktorý ukazuje, že sa musíte riadiť už existujúcim súborom pravidiel a situácií, ktoré sú už opravené.


Vzpriamený význam lásky Vzpriamený význam kariéry Správny význam financií
bezpečný, tradiční partneri, vyhýbanie sa tabu, duchovná láskaúspech v pracovných skupinách, vzdelávanie, tímová práca, mentorudržanie vašich peňazí v bezpečí, tradičné finančné inštitúcie

Vzpriamený hierofantský význam lásky

Pokiaľ ide o vzťahové tarotové čítania, Hierofantov úprimný význam lásky môže poukazovať na účinky konvenčného náboženstva na lásku a výber partnerov. Mohli by vás pritiahnuť partneri, ktorí sú bezpeční, tradiční a rešpektovaní vašou komunitou, a vyhýbať sa partnerom, ktorí sú považovaní za „tabu“. Význam hierofantskej lásky v tarote môže predstavovať aj duchovnejšie aspekty lásky a pripomenutie, že s našimi partnermi by sa malo zaobchádzať morálne a láskyplne. Niekedy môže táto karta naznačovať aj manželstvo.

Vzťahy ovplyvnené kartou Hierophant sú zvyčajne tradičné, konvenčné a spoločensky schválené. Partneri pravdepodobne zdieľajú systém presvedčení.


Význam kariéry - Vzpriamený hierofant

S Hierophantom nájdete úspech v spolupráci s ostatnými práve teraz. To môže niekedy znamenať aj rozhodnutie nerozkývať loď a zostať na osvedčenej a skutočnej ceste. S toľkými premennými, pokiaľ ide o prácu, môže byť zatiaľ lepšie zostať v bezpečí. Táto karta môže tiež signalizovať, že v súčasnosti môže byť dôležitejšia skupinová súdržnosť, nie individualita. Niekedy môže Hierophant znamenať aj staršieho mentora, ktorý vám môže byť nápomocný pri napredovaní vašej kariéry. Karta je tiež reprezentatívna pre vzdelanie, čo znamená, že čas učenia, či už prostredníctvom školy alebo odborného výcviku, môže byť pre vás užitočný.

Financie Význam - Vzpriamený hierofant

Pokiaľ ide o vaše financie, Hierophant môže navrhnúť, aby vaše peniaze zostali v bezpečí v tradičných, zavedených inštitúciách. Problémy vám môžu spôsobiť nové spôsoby zarábania peňazí, či už ide o zhon, ktorému naozaj nerozumiete, alebo o nové finančné produkty; vyhnite sa hazardu so svojimi peniazmi.


Obrátený význam hierofantov

Keď vidíte Hierofanta v opačnom poradí, môže to znamenať, že sa cítite obzvlášť obmedzovaní a dokonca obmedzovaní príliš mnohými štruktúrami a pravidlami. V dôsledku toho ste vo svojom živote stratili dosť veľa kontroly a flexibility. Máte obzvlášť silnú vôľu a túžbu ísť vpred a znovu získať kontrolu, ako aj vymaniť sa z okov konvencií. Ste v pokušení vyskúšať neortodoxné prístupy alebo fungovať spôsobom, ktorý popiera sociálne väzby a normy.

Význam Hierofantovho zvratu je väčšinou o spochybňovaní určitých tradícií a uistení sa, že čokoľvek, čo robíte, je pre vás v tomto určitom momente to pravé.

Obrátený význam lásky Obrátený význam kariéry Význam obrátených financií
zastaraný vzťah, hodnoty nezosúladené, prelomenie tabubyrokracia, dusno, obmedzené pracovisko, tlak rovesníkovnové finančné inštitúcie, riskovanie s financiami

Význam obrátenej hierofantskej lásky

Obrátený hierofant môže naznačovať, že váš vzťah mohol byť dosť zatuchnutý alebo nudný. Možno ste vstúpili do vzťahu, pretože sa to zdalo praktické, ale bez toho, aby ste vložili nejaké ďalšie vzrušenie, môže byť nudný. Pokiaľ ide o spoločné hodnoty a vytváranie spoločnej budúcnosti, obrátený význam hierofantskej lásky môže naznačovať, že vaše názory sa nemusia príliš zhodovať s vašimi vlastnými. Nemusí to byť priekopník, ale môže to vyžadovať určitý kompromis.


Vo všeobecnosti táto karta tiež signalizuje, že nie všetky rady, ktoré môžete dostať o vašich romantických vzťahoch, môžu byť pre vás v tejto chvíli užitočné. Možno bude lepšie, ak si premyslíte, čo funguje, namiesto toho, aby ste sa spoliehali na niekoho iného, ​​kto vám ukáže, čo je pre váš milostný život to pravé.

Význam kariéry - Obrátený hierofant

Vaša kreativita, úspech alebo sloboda na vašom pracovisku môžu byť práve teraz potlačené byrokraciou, procesmi alebo pravidlami. Môžete sa cítiť obmedzovaní a obmedzovaní. Ak by ste mali na výber, možno sa vám podarilo vyriešiť mnohé problémy vašej organizácie, no oni môžu byť tvrdohlaví robiť veci „po svojom“. Niekedy to môže znamenať, že ak chcete veci urobiť, museli by ste sa spojiť s kolegami alebo dokonca so šéfom. Na dodržiavanie rozhodnutí organizácie môže byť veľký tlak, aj keď máte odlišný názor. Zvážte riziká toho, že pôjdete vlastnou cestou; môžete zostať verný svojim vlastným názorom tam, kde sa momentálne nachádzate?


Význam financií - obrátený hierofant

Rady vašich rovesníkov, pokiaľ ide o financie, vám môžu v tejto chvíli pripadať dusno. Možno budete mať chuť riskovať a vyskúšať nové spôsoby, ako zarobiť peniaze, či už to znamená prácu na vedľajšom projekte vo svojom voľnom čase alebo učenie sa o kryptomene. Zostaňte zodpovední a realistickí v tom, aké riziká ste ochotní podstúpiť a čo ste ochotní stratiť.

Hierophant Význam Tarot Cheat Sheet

Hierophant Význam - Tarotové karty Významy Cheat Sheet