Rozloženie tarotových kariet Judgment – ​​Rozloženie tarotových kariet na zamyslenie a vyhodnotenie

Zistite Svoj Počet Anjela

Zhrnutie významu tarotovej karty Rozsudok

Blázon tak dlho kráčal svojou cestou hľadajúc zmysel a smerujúci k cieľu. Niekedy boli tieto ciele ilúziami alebo viedli k chybám a zlyhaniam, ale inokedy priniesli Bláznovi veľké poklady, odmeny a lekcie. Pri pohľade späť na všetko, čo sa stalo od začiatku ich cesty, Blázon vie, že už nie sú tým, kým boli, keď tú cestu začali. Otázkou však je, či pri pohľade na súhrn svojich činov a zámerov budú spokojní s osobou, ktorou sa stali?

Svetlo : Prebudenie, zúčtovanie, reflexia, zodpovednosť, karma
Tieň : Nevedomosť, nedostatok sebauvedomenia, sebanenávisť

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si celé Význam tarotových kariet rozsudku.

Kedy použiť túto tarotovú nátierku

  • Ako post-mortem obzvlášť intenzívnej situácie alebo časového obdobia.
  • Keď uvažujete o svojich minulých činoch a rozhodnete sa, že potrebujete zmenu, no nedokážete ju formulovať.

Rozloženie tarotových kariet

Rozloženie tarotových kariet Judgment – ​​Rozloženie tarotových kariet na zamyslenie a vyhodnotenie


  1. Minulé chyby - Ktoré časti vášho doterajšieho života neboli také úspešné, ako ste dúfali? Ktoré životné udalosti by ste urobili inak?
  2. Minulé úspechy - Na aké úspechy ste hrdý? Čo by ste na svojom minulom živote nezmenili?
  3. úsudok - Aké ponaučenie ste sa naučili zo svojich úspechov a neúspechov? Aký je váš všeobecný pocit zo svojho doterajšieho života?
  4. Hovor - Aké posolstvo začínaš prebúdzať? Čo už nemôžete ignorovať? Čo sa od vás žiada?
  5. Znovuzrodenie - Ktorá časť z vás bude premenená a znovuzrodená prostredníctvom nasledovania tohto povolania?
  6. Výsledok - Ak poslúchnete túto výzvu, aké zmeny to spôsobí pre vás aj pre svet okolo vás? Aké sú účinky vášho prebudenia?

Poznámka k tarotovým nátierkam na ceste blázna: Toto je súčasť série tarotové nátierky inšpirované lekciami z Blázonovej cesty, ktorú reprezentuje hlavná arkána tarotu. Keďže každá hlavná karta arkány stelesňuje etapu na životnej ceste človeka, lekciu alebo archetyp, môžeme ich použiť ako základy na preskúmanie momentov našich vlastných osobných ciest. Sú to tiež skvelé spôsoby, ako preskúmať významy každej z týchto tarotových kariet veľmi osobným spôsobom.