Význam a kombinácie kľúčovej karty Lenormand

Kľúčové slová Lenormand Význam Kľúčové slová

 • Otvorenosť
 • Zjavenie
 • Odblokovanie
 • Úspech
 • oslobodenie
 • Rozhodnutie

Význam a výklad kľúčovej karty Lenormand

Keď vidíme Kľúč v našich čítaniach Lenormand, narazíme na niečo, čo nám otvorí nové cesty. To znamená, že to, čo bolo pre vás možno v minulosti prekážkou, sa teraz rozpúšťa. Túto novú cestu možno interpretovať niekoľkými spôsobmi – niekedy to môže byť odstránenie fyzickej prekážky, alebo môže prísť vo forme nového spôsobu myslenia, ktorý vám umožní otvoriť vaše oči a srdce novým možnostiam a perspektívam – a odhalenie nejakého druhu, ktoré vám poskytne nové riešenie.

Inokedy môže kľúč znamenať aj oslobodenie sa od minulých obmedzení; predstavte si, že ste zavretý v cele, kde, ale nakoniec máte kľúč na to, aby ste sa dostali von. Či už skutočný alebo psychologický, kľúč môže predstavovať slobodu od nejakého uväznenia.

Napokon, Kľúč môže znamenať úspech, pretože nám dáva prístup k tomu, čo potrebujeme, aby sme sa dostali na druhú stranu a dosiahli naše ciele.


Otázky, ktoré treba položiť kľúčom

 • Od čoho som oslobodený?
 • Čo mi chýba, aby som dosiahol svoje ciele?
 • Ako môžem otvoriť zatvorené dvere?
 • čo by som chcel dosiahnuť?

Kľúčové kombinácie Lenormand

Spárovaná karta Kombinovaný význam
1. Jazdecdôležité správy, významná osoba
2. Ďatelinajednoduchá cesta von, využitie príležitosti
3. Loďbyť otvorený cestovaniu a objavovaniu, objavovaniu príležitostí
4. Domkonflikt medzi tradíciou a novými metódami, odhalenie o rodine
5. Stromuzdravenie, osud, rodinné tajomstvo, vyslobodenie z obmedzujúcej rodiny
6. Mrakyzmätok o novoobjavenej slobode, nájsť riešenie zo zmätku
7. Hadtúžiť po slobode, túžiť po úspechu, po odhalení svojich túžob
8. Rakvaotvorenie sa smútku, prijatie konca
9. Kyticaotváranie sa komplimentom, otváranie sa spoločenskému životu
10. Kosaotvorenie sa nebezpečenstvu, otvorenie sa ukončeniu niečoho
11. Bičotvoriť sa kritike, nechať sa vystaviť zneužívaniu
12. Vtákyobavy z otvorenia, obavy z odhalenia
13. Dieťazvedavosť, zraniteľnosť, otvorenie sa niečomu novému
14. Líškakonflikt medzi podozrievavosťou a otvorenosťou, opatrnosťou pri otváraní sa
15. Medveďotvorenie sa vedúcej postave, prekonanie hraníc
16. Hviezdypochopiť svoje skutočné túžby, zažiť osvietenie
17. Bocianotváranie sa zmenám a transformácii
18. Pesotvorenie sa priateľovi, nový objav o priateľovi
19. Vežaoslobodenie od osamelosti
20. Záhradaodhalenie o verejnosti, verejný objav
21. Horanájdenie riešenia problému, otvorenie sa výzve
22. Križovatkaotváranie možností, absolútna sloboda
23. Myšiotvorenosť spôsobuje zraniteľnosť, úpadok pochopenia
24. Srdceotvorením sa láske, riešením je láska, milovať a chápať
25. Krúžokuzavrieť zmluvu, zložiť sľub, záväzok k porozumeniu
26. Knihazisťovanie pravdy, vzdelanie otvára dvere
27. Listriešením je komunikácia, otvorená komunikácia
28. Človekzjavenie o mužovi, otvorenom alebo zvedavom mužovi
29. Ženazjavenie o žene, otvorenej alebo zvedavej žene
30. Ľaliaotvoriť sa zmyselnosti, cnosť otvára nové skúsenosti
31. Neobjaviť a otvoriť sa šťastiu, pochopiť, čo je šťastie
32. Mesiacodomknutie podvedomia, nové uvedomenie si snov
34. Rybyodhalenie o podnikaní, objavovaní bohatstva alebo hodnoty
35. Kotvaotvoriť sa zapusteniu koreňov, pochopiť, čo nás drží
36. Krížotvorenie sa zodpovednosti, otvorenie sa utrpeniu, zraniteľnosť je záťaž

Kľúčové korešpondencie Lenormand

 • Symbol karty: Osem diamantov
 • Číslo: 33
 • Celkový pocit: Pozitívny
 • Planéta: Venuša
 • Zverokruh: Býk
 • Načasovanie: Dlhotrvajúce

Cheat Sheet Key Lenormand Význam

Kľúč – karty Lenormand znamenajú cheaty, aby ste sa naučili, ako používať balíčky lenormand na veštenie

Cheat Sheet Key Lenormand Combinations

Cheat Sheet Key Lenormand Combinations - Lenormand je alternatívou k tarotu pre kartomanciu. Miloval mojich mystikov, čarodejnice, wiccanov a ďalších. Obrázky zo siedmej sféry Lenormand, modernej paluby Lenormand.