King of Cups Význam - Význam tarotových kariet

Kľúčové slová kráľa pohárov

Vzpriamené kľúčové slová Obrátené kľúčové slová
múdry, diplomatický, rovnováha medzi hlavou a srdcom, oddaný, radca, radcaohromený, úzkostný, chladný, potláčaný, stiahnutý, manipulatívny, sebecký
Preskočiť na Vzpriamený význam Preskočiť na obrátený význam
Význam kráľa pohárov - pôvodné zobrazenie tarotu jazdca Waitea

Popis tarotovej karty Kráľ pohárov

Kráľ pohárov je karta v tarote, ktorá ukazuje štedrosť, kontrolu a emocionálnu rovnováhu. Samotná karta zobrazuje kráľa sediaceho na tróne, ktorý má amulet v tvare ryby. Ryba v jeho náhrdelníku predstavuje jeho kreativitu a ducha, ktorému sa darí v pokojných vodách, ktoré ho obklopujú. Na pozadí vidíme, že medzi vedomím a nevedomím existuje stabilná rovnováha.

Za kráľom je na pravej strane ryba vyskakujúca z oceánu a na ľavej strane loď, ktorá predstavuje emocionálny a materiálny svet. Kráľ pohárov ukazuje, že svoje pudy nepotláčate, ale naučili ste sa s nimi narábať vyvážene.

Vzpriamený kráľ pohárov Význam

Kráľ pohárov je jednou z najvplyvnejších kariet v obleku pohárov. Predstavuje kreativitu, emócie a nevedomie. Karta ukazuje schopnosť obmedziť svoje emócie a mať plnú kontrolu nad svojimi pocitmi a impulzmi. Preto Kráľ pohárov predstavuje rovnováhu medzi intelektom a emóciami. Naznačuje, že medzi porozumením a cítením existuje silný vzťah.

Kráľ pohárov predstavuje rovnováhu medzi intelektom a emóciami. Naznačuje, že medzi porozumením a cítením existuje silný vzťah.


Keď vyrovnáte svoje emócie a dokážete ich ovládať, znamená to, že máte hlbšie poznanie a uvedomenie si seba samých. Keď čelíte výzvam, ktoré by vás za normálnych okolností vyviedli z rovnováhy, Kráľ pohárov je tu, aby vám pripomenul, že by ste sa mali správať tak, ako on – neuletieť v zúrivosti alebo sa okamžite uvrhnúť do zúfalstva! Najprv musíte zmierniť stav svojich emócií, aby ste mohli napredovať v realite. Naučte sa hodnotiť sami seba, aby ste zistili, ako si môžete vytvoriť silnejšie povedomie o svojom vnútornom stave.

Sú prípady, keď Kráľ pohárov môže symbolizovať staršieho muža, ktorý je vo vašom živote. Ide o zrelého muža, ktorý je ochotný prevziať zodpovednosť za svoje činy a osvojil si vlastné chápanie seba samého.

Kráľ pohárov má tendenciu byť politický a diplomatický, čo mu umožňuje vyvážiť potreby ostatných a zvýšiť harmóniu medzi všetkými zúčastnenými stranami. Kráľ pohárov ukazuje, že ako vodca ste citlivý a dávate si pozor na to, ako ostatní reagujú na vaše emocionálne potreby. Kráľ pohárov znamená, že pri riešení negatívnej energie by ste mali zostať zrelí.

Vzpriamený význam lásky Vzpriamený význam kariéry Správny význam financií
pomocou hlavy a srdca v láske, súcitného, ​​ale upokojujúceho partneravyrovnávanie citových, praktických a logických potrieb, múdrosť vedie k rešpektu a obdivufinančnú stabilitu, byť realistický, ale s nádejou na financie

Vzpriamený kráľ pohárov Význam tarotovej lásky

Rovnováhu medzi srdcom a hlavou predstavuje tarotová láska King of Cups. Táto osoba je emocionálne vyspelá a váži si rodinu. Keď je emocionálne napätie vysoké, ich pokojné a zhromaždené reakcie sú presne to, čo každý potrebuje na udržanie mieru. Keď táto karta nie je reprezentovaná osobou vo vašom živote, môže to byť návrh, aby ste vo svojom prístupe k láske použili logiku aj intuíciu. Pristupujte k romantike s praktickosťou, ale aj s múdrosťou, súcitom a porozumením. V kombinácii je láska, ktorú nájdete, určite hlboká a obohacujúca.Význam kariéry - Vzpriamený kráľ pohárov

Niekedy môže kráľ pohárov znamenať skúsenejšieho, starostlivejšieho a súcitnejšieho poradcu alebo mentora, ktorý vám môže pomôcť rozvinúť emocionálne naplnenú kariéru. Táto karta je tiež o rovnováhe medzi emocionálnymi potrebami a praktickými, logickými potrebami. Vaša múdrosť a schopnosť udržať rovnováhu medzi hlavou a srdcom vám môže získať rešpekt a obdiv vášho okolia a môže vás urobiť obzvlášť cennými, pokiaľ ide o urovnávanie konfliktov medzi rôznymi stranami v kancelárii.


Význam financií - Vzpriamený kráľ pohárov

Na jednej strane kráľ pohárov signalizuje určitú úroveň finančnej stability. Táto stabilita je výsledkom vašej uvážlivej povahy, pokiaľ ide o rozhodovanie. Ak sa ocitnete uprostred veľkých nákupov alebo investícií, táto karta vám môže pripomenúť, že by ste mali byť opatrní a logickí, ako aj uspokojovať emocionálne potreby.

King of Cups Reversal Význam

King of Cups obrátené signály, čo sa stane, keď je mu najhoršie: prchkosť, emocionálna manipulácia a náladovosť.


Keď kráľ pohárov zakolísa, jeho zvyčajná schopnosť zvládať situácie súcitne a múdro sa obráti hore nohami. Nie je schopný vyvážiť potreby všetkých, ktorí hľadajú jeho vedenie, a hoci sa niekomu zdá láskavý, k iným môže byť chladný. Jeho talent v ovládaní emócií druhých môže byť pochybne využitý, manipulovať okolnosti tak, aby vyhovovali jeho potrebám.

Obrátený King of Cups naznačuje, že vo vašom živote je postava, ktorú zobrazuje táto karta, či už je to vaša časť alebo niekto iný. Aj keď je zvyčajne veľmi v kontakte a ovláda svoje emócie, v poslednej dobe sa stal manipulačným a emocionálne ovládajúcim. Jeho činy budú použité na pomstu a ospravedlnenie, impulzy, ktoré má normálne pod kontrolou, a nakoniec sú zamerané na určitú formu trestu.

Obrátený význam lásky Obrátený význam kariéry Význam obrátených financií
manipulácia, klamstvo a sebectvo v láske, vedenie alebo používanie, nevynakladanie úsiliasebectvo v práci, zotrvanie v zamestnaní napriek nedostatku emocionálneho naplnenianekontrolované výdavky, zlý finančný úsudok, emocionálne finančné rozhodnutia

Obrátený kráľ pohárov Význam tarotovej lásky

Tomuto kráľovi chýba dôslednosť, empatia či morálka. V láske môže byť skôr manipulatívny a sebecký, využívajúc svoju emocionálnu inteligenciu na vlastné túžby. Ak to nepredstavuje osobu, možno sa budete musieť vysporiadať s milostným záujmom, ktorý vás vedie alebo využíva. Alternatívne môže tarotová láska King of Cups jednoducho navrhnúť nejaký druh sebectva vo vašom romantickom živote. Vy alebo váš partner možno nevynakladáte úsilie na váš vzťah a ste spokojní s tým, že necháte svojho partnera robiť veľkú časť práce.

Význam kariéry - Obrátený kráľ pohárov

Obrátený kráľ pohárov môže znamenať jednanie so šéfom alebo manažérom, z ktorého sa stal tak trochu tyran. Zatiaľ čo vzpriamená verzia tejto karty je súcitná a emocionálne si uvedomuje, ako sa majú iní, tento obrátený kráľ môže byť sebecký a ignorujúci potreby každého okrem svojich vlastných. Neistota a nedostatok emocionálnej kontroly môžu hrať veľký faktor v tom, ako táto osoba zvláda svoje pracovné prostredie. Občas môžete byť touto osobou aj vy. Niekedy môže táto karta naznačovať, že ste na svojej pozícii len pre peniaze a môžete sa cítiť nenaplnení. Aj keď ste na tejto pozícii začali so vzrušením a vášňou, môže sa pomaly vytrácať. Pokúste sa zistiť, či sa môžete v prvom rade spojiť s tým, čo vás na tejto práci bavilo.


Význam financií - Obrátený kráľ pohárov

Kým vzpriamený kráľ pohárov je znakom dobrého úsudku, obrátený kráľ je znakom opaku. Môže byť pre vás ťažké kontrolovať svoje výdavky alebo robiť logické a informované rozhodnutia. Možno nechávate svoje nekontrolované emócie, aby za vás robili finančné rozhodnutia, a ak ich nekontrolujete, môžu vám spôsobiť problémy.

Tarotový cheat pre kráľa pohárov

King of Cups Význam - Tarotová karta Významy Cheat Sheet. Umenie z tarotu so zlatou niťou.