Kompatibilita mužov a žien v znamení Panny: Láska, sex a chémia

Kompatibilita mužov a žien v znamení Panny Láska, sex a chémia

Kombinácia mužov Váhy a Panny má pomerne dobrú kompatibilitu, ale budú mať svoje rozdiely.

Na druhej strane obaja považujú vzťahy za nesmierne dôležité a majú dobré komunikačné schopnosti. To im pomôže vidieť ich pri problémoch, ktoré môžu mať.


Tento pár poskytuje navzájom tiež rovnováhu a môžu mať spolu dlhý a šťastný vzťah.

Znamenia, ktoré sú vo zverokruhu vedľa seba, často nie sú veľmi kompatibilné.

Dôvod tejto výnimky je, že Panna a Váhy sú navzájom zrkadlovými obrazmi pozdĺž rovnodennosti.Pretože rovnodennosti sú časy, kedy sú dĺžka denného svetla a nočných hodín rovnaké, dĺžka denného svetla, keď je Slnko v Panne, je rovnaká ako dĺžka noci, keď je Slnko vo Váhu.


Toto je zvláštne spojenie medzi označeniami, ktoré je známe ako kontra-antiscia .

Známky, ktoré sú kontraantické, sú schopné navzájom sa „počuť“ a vo vzťahoch sa tieto znamenia znášajú lepšie, ako by inak boli.


Ak chcete cítiť to neuveriteľné, úžasné spojenie so svojím mužom Váh, potom „Cestná mapa“ tajomstiev Váh je najkomplexnejší sprievodca, aký bol kedy vytvorený k porozumeniu muža Váh.

Vyskúšajte túto „tajnú zbraň“ sami

Obsah

 • 1 Muž Váh, Panna: Najsilnejšie stránky kompatibility
 • 2 Dôležité vlastnosti muža Váh vo vzťahu k žene Panne
 • 3 Dôležité črty ženy Panny vo vzťahu k mužovi Váh
 • 4 Muž Váh, Panna: Zoznamka a rané štádiá vzťahu
 • 5 Muž Váh, Panna: Sexuálna kompatibilita
 • 6 Muž Váh, Panna: Manželstvo a rodinný život
 • 7 Muž Váh, Panna: Spolupráca
 • 8 Typické boje medzi mužom Váh a ženami Panny a spôsob ich riešenia

Muž Váh, Panna: Najsilnejšie stránky kompatibility

 • Rovnováha
 • Vzájomný rešpekt
 • Dobrá komunikácia
 • Silná motivácia
 • Schopnosť rokovať
 • Doplnkové dary a schopnosti

Dôležité vlastnosti muža Váh vo vzťahu k žene Panne

Tabuľka kompatibility váh Percento znamení zverokruhu

Muž Váh je očarujúci a prirodzený diplomat.


Má rád sociálny kontakt a je vynikajúci v tom, že sa ostatní cítia dôležití a v pohode.

Najdôležitejšou vecou pre mužov Váh je harmónia.

Váhy sú známe komunikačným štýlom kruhového objazdu, ale celkovo sú muži Váh skôr priami ako ženy Váh.

Váhy, muž alebo žena, potrebujú vzťahy a majú tendenciu sa bez nich stratiť.

Aj keď sa to niekedy hodnotí ako slabosť alebo závislosť, zďaleka to tak nie je.

Váhy potrebujú vzťahy preto, že samotná podstata tohto znamenia je o rovnováhe.

Symbol pre Váhy je koniec koncov mierka. Dualita je dôležitou súčasťou existencie a Váhy sú znamením, ktoré túto dualitu stelesňuje najplnšie.

Aby bol človek Váhom skutočne sám sebou, musí komunikovať s niekým iným.

Dôležitosť, ktorú vzťahom prikladá, mu dodáva motiváciu vykonávať prácu potrebnú na to, aby fungovali.

Má prirodzený talent na kompromisy a vyjednávanie, čo je cenná hodnota, pokiaľ ide o spoločný život s iným človekom.

Dôležité vlastnosti ženy Panny vo vzťahu k mužovi Váh

Graf kompatibility s pannou a percentá znamení zverokruhu

Pannu obklopuje veľa stereotypov a je pravda, že vie byť dosť kritická. Záleží jej na detailoch, ktoré by si nikto iný ani nevšimol.

Na druhej strane môžu byť tieto vlastnosti veľmi cenné a užitočné.

Ako už spomíname v našom Osobnosť panenskej ženy sprievodkyňa, nehľadá nič iné ako dokonalosť.

Aj keď dokonalosť nie je na tejto zemi skutočne možná, úsilie o ňu môže viesť k dokonalosti.

Žena Panna, ktorá to pochopí, urobí dobre vo všetkom, čo sa pokúsi, a túto túžbu si prenesie do svojich vzťahov.

Žena Panna si všimne všetko a ona často vie o svojom partnerovi viac ako on o sebe.

To je jeden zo spôsobov, ako ukazuje, ako veľmi jej na nej záleží.

Pretože si na svojom partnerovi všíma všetko, všíma si aj jeho chyby a bude mať tendenciu na ne upozorňovať. To je to, kvôli čomu vyzerá tak kriticky.

Je potrebné si uvedomiť, že to neznamená žiadnu škodu. Naozaj si myslí, že ten druhý chce vedieť.

Žena Panna nie je vždy demonštratívna, ale je oddanou partnerkou, ktorá sa bude usilovne usilovať o svoje vzťahy.

Muž Váh, Panna: Zoznamka a rané štádiá vzťahu

Muž Váhy a žena Panna sa spravidla nebudú navzájom okamžite vnímať ako potenciálne rande.

Ak sa stretnú, pravdepodobne s ňou začne konverzáciu. Muži Váh sú zvyčajne veľmi spoločenskí a majú sklon rozprávať sa s väčšinou ľudí, s ktorými sa stretnú.

Ženy v Panne sú trochu hanblivé, ale sú zvedavé a tešia sa z dobrého rozhovoru.

Rovnako ako všetky letecké znamenia, aj človek Váh má vedomosti o širokej škále tém. To ju upúta pozornosť a zistia, že majú o čom hovoriť.

V mnohých prípadoch si muž Váh a Panna skôr vytvoria priateľstvo ako milostný vzťah.

Napriek tomu sa medzi nimi časom mohol stať milostný románik.

Váhy, žena Panna: Sexuálna kompatibilita

Sexuálna kompatibilita medzi mužom Váhom a ženou Pannou je zmiešaná.

Medzi týmito znakmi nie je veľa prírodnej chémie. Žena Panna tiež môže byť brzdená v posteli, aj keď zažíva silnú sexuálnu príťažlivosť.

Na druhej strane sú obe tieto znamenia veľmi dobré v komunikácii a obaja sa budú chcieť v spálni potešiť.

To by im mohlo veľmi pomôcť pri pokuse o dosiahnutie vzájomne uspokojivého sexuálneho života.

Muž Váh, Panna: Manželstvo a rodinný život

Ak sa muž Váhy a žena Panna dajú dokopy a zostanú spolu dosť dlho na to, aby sa oženili, bude sa im spolu dobre.

Vypracujú bariéry vo svojom vzťahu a rozhodnú sa navzájom sa zaviazať.

Obaja majú veľkú motiváciu, pokiaľ ide o ich vzťahy.

Pre muža Váhy sú vzťahy samy osebe dôležité a žena Panna chce, aby sa jej darilo vo všetkom, čo robí.

Táto dvojica bude tiež schopná medzi sebou prekvapivo dobre komunikovať.

Váhy sú známe štýlom nepriamej komunikácie, ale Panna mu prinesie inú stránku.

Aj keď je plachá s cudzími ľuďmi, je veľmi zhovorčivá s tými, ktorých dobre pozná.

Bude tiež úplne zrejmé, že sa mu chce páčiť tak, ako on jej. To mu dá stimul, aby bol čo najjasnejší vo svojich potrebách a potrebách.

Ako rodičia sa muž Váh a žena Panna navzájom celkom dobre vyrovnajú.

Obaja budú brať rodičovstvo veľmi vážne a veľa budú hovoriť o otázkach, ako je vzdelávanie a disciplína.

To im pomôže, aby boli pri jednaní so svojimi deťmi na rovnakej úrovni. On môže byť niekedy príliš zhovievavý a ona príliš prísna.

Spoločne sa im však podarí dosiahnuť správnu rovnováhu.

Muž Váh, Panna: Spolupráca

Muž Váh a žena Panna budú môcť veľmi dobre spolupracovať.

Váhy sú často neodhadované, pretože je taký zdvorilý, ale je kardinálnym znamením a ako všetky kardinálne znamenia je schopný prevziať kontrolu.

Žena Panna je veľmi pracovitá, ale niekedy je pre ňu ťažké zostať sústredená. Je premenlivým znamením a premenlivé znamenia sa ľahko rozptýlia.

Aj keď je Panna najrozumnejšia z Premenlivých znamení, jej vysoké vedomie detailov a silná túžba po dokonalosti ju môžu viesť k tomu, že stratí prehľad o celkovom obraze.

Bude mať prospech zo smerovania muža Váh.

Aj keď je muž Váh sám oveľa viac riadený samým sebou, ako sa mu pripisuje, stále môže mať problémy s rozhodovaním.

Dôvod je dvojaký. Najskôr vidí všetky strany problému, čo sťažuje rozlíšenie medzi protichodnými názormi alebo myšlienkami.

Po druhé, nechce žiadnu disharmóniu alebo nepríjemnosti. Zaujatie pevného stanoviska by mohlo niekoho rozladiť.

Žena z Panny mu môže byť veľmi nápomocná na oboch týchto frontoch. Vidí jasné rozdiely medzi názormi a myšlienkami.

Oveľa menej sa bojí aj rozrušenia alebo odporu ľudí. Panne sa stará o ostatných a o to, čo si myslia.

V jej očiach je pre väčšinu vecí objektívne „správne“ a „nesprávne“, a to tromfne subjektívny názor kohokoľvek.

Typické boje medzi mužom Váhom a ženou Pannou a ako ich vyriešiť

Muž Váh a Panna pochádzajú zo susedných znamení zverokruhu. Susedné značky nemajú zvyčajne veľa spoločného.

Ako bolo uvedené vyššie, v prípade mužov Váh a Panien je to do značnej miery zmiernené z dôvodu osobitného vzťahu medzi nimi.

Na druhej strane prídu chvíle, že si navzájom vôbec nerozumejú.

Hlavný rozdiel medzi nimi spočíva v tom, ako sa na svet pozerajú z morálneho hľadiska.

Pre muža Váh je najdôležitejšia rovnováha a harmónia. Na týchto vlastnostiach záleží viac ako na čomkoľvek inom, vrátane iných cností, ako je čestnosť.

Najhorším hriechom je pre neho hrubosť. Druhým najhorším hriechom je porušovanie spoločenských noriem.

Žena Panna vidí svet v úplne inom svetle.

Pre ňu existuje objektívny štandard dokonalosti. Aj keď tento štandard nie je možné dosiahnuť, stále je to štandard, voči ktorému sa meria všetko ostatné.

Zatiaľ čo a Váhy muž a Panna žena môže a vie dobre komunikovať, ak sa tieto dva pohľady dostanú do konfliktu, bude pre nich veľmi ťažké vyriešiť ich rozdiely.

Obaja si budú myslieť, že ich spôsob videnia sveta je správna cesta.

Našťastie však budú chcieť obaja prekonať svoje rozdiely, takže s časom a úsilím budú schopní porozumieť.

Záver

Môže sa zdať, že muž Váhy a žena Panna by mali málo spoločného. Znaky, ktoré sú vo zverokruhu vedľa seba, väčšinou nie sú veľmi kompatibilný .

Existuje však niekoľko výnimiek z tohto pravidla a Váhy a Panna sú jednou z nich.

Ak chcete vedieť, čo skutočne chce muž Váh, odporúčame vám prečítať si obsiahly dokument Tajomstvá Váh sprievodca.

Prečítajte si tiež: