ČÍSLO ŽIVOTNEJ CESTY

Vaše ČÍSLO ŽIVOTNEJ CESTY – známe aj akoOsudová cesta– je odvodené zo všetkých čísel v DÁTUME NARODENIA. (Ak poznáte číslo svojej životnej cesty, prejdite nadol na odkazy nižšie).

Tvoje narodeniny sú oveľa viac než len meradlom tvojho veku.

Vaše narodeniny prinášajú uznanie a oslavu vašej samotnej existencii na Zemi.Čísla vo vašom dátume narodenia predstavujú váš vlastný posvätný východiskový bod –presné číselné poradie, do ktorého ste sa narodili. Toto popisuje osobitnú povahu vašej individuálnej cesty. Je to hlavná cesta, po ktorej pôjdete v tomto živote, a je najsilnejšou zo všetkých vašich osobných čísel.


Číslo vašej životnej cesty vám pomôže rozpoznať svoje skutočné ja – a cítiť sa pohodlne byť TY. Toto je neoceniteľné poznanie, keď sa vyvíjame od sebauvedomenia k sebaprijatiu! Vaša životná cesta obsahuje všetky podstatné črty a vlastnosti, ktoré potrebujete na naplnenie svojich vlastných túžob a zámerov. Sebaprijatie je autentickosť, ktorej rozvoj je životne dôležitý, ak sa máme vyvinúť do „ďalšej fázy“ našej cesty.

Ako vypočítať svoje číslo životnej cesty (vrátane hlavných čísel)

PRÍKLAD: Ak ste sa narodili 26. februára 1989, pridali by ste toto:

Mesiac: február = 2
Deň: 2+6= 8
Rok: 1+9+8+9=2+7= 9 (Nezabudnite pridať všetky štyri čísla roku. NESKRATUJTE '89)Teraz spočítajte medzisúčty. Ak okamžite nezískate jednu číslicu, pokračujte v pridávaní, kým sa tak nestane. 2 + 8 + 9 = 1 + 9 = 1 + 0 = 1 . V tomto prípade je číslo životnej cesty 1.


MASTER ČÍSLA: Ak sú vaše rodné čísla 11/2, 22/4, 33/6, 44/8 alebo 55/10/1, na konci svojho základného čísla životnej cesty nájdete ďalší materiál. Obe časti sú rovnako dôležité. Základné číslo je vždy aktívne, aj keď dvojciferné nie sú.

VZŤAH : Je užitočné zoznámiť sa s číslami životných ciest iných ľudí vo vašom živote. To vám pomôže pochopiť ich jedinečné osobnosti a okolnosti. Vzťahy každého druhu môžu mať úžitok z toho, že si navzájom uvedomujeme svoju individualitu, ideály a túžby.