Mars oproti Marsu Synastry: Vysvetlenie vzťahov a priateľstiev

Zistite Svoj Počet Anjela

Mars Naproti Mars Synastry

Mars oproti Marsu je v synastrii komplikovaným aspektom.

Mars riadi to, ako sa presadíme a ako si ideme za tým, čo chceme. Táto planéta môže generovať chémiu aj nestálosť vzťahov.


Opozícia je tvrdý aspekt. Tradične sa považuje za najťažšiu.

Na druhej strane hrá osobitnú úlohu vo vzťahoch. Podporuje rovnováhu a je aspektom, ktorý je najužšie spojený s partnerstvami.


Obsah  • 1 Mars Oproti Marsu v Synastry
  • 2 Man’s Mars Opposite Woman’s Mars Relationship
  • 3 Mars Naproti Marsu v priateľstve
  • 4 Ako zistiť, či je Mars v Synastry oproti Marsu

Mars Oproti Marsu v Synastry

Keď je Mars v synastrii oproti Marsu, dvaja ľudia pristupujú k presadeniu a konaniu veľmi odlišnými spôsobmi.


Na druhej strane nie sú takí odlišní, aby si navzájom nerozumeli.

To môže spôsobiť, že títo dvaja budú bojovať, ale môže to z nich tiež urobiť veľmi dobrý tím. Veľa bude závisieť od použitých znakov.


Asi v polovici času bude Mars jednej osoby veľmi silný a druhá bude oslabená.

Toto nastane medzi Baranom a Váhami, Škorpiónom a Býkom a Kozorožcom a Rakom.


V týchto prípadoch bude mať osoba, ktorej Mars sa nachádza v prvom zozname, tendenciu byť veľmi priama, najmä ak je nahnevaná.

Druhá osoba zaujme nepriamy prístup a bude náchylná na manipulatívne alebo pasívne agresívne správanie.


To bude mať tendenciu toho druhého ešte viac hnevať, čo povedie k začarovanému cyklu. V týchto prípadoch môže byť tento aspekt veľmi nestály.

Ak sa majú dohodnúť, budú sa musieť naučiť navzájom si rozumieť a robiť kompromisy.

Osoba, ktorej Mars je silný, sa bude musieť občas naučiť ustúpiť a osoba, ktorej Mars je oslabený, si bude musieť osvojiť priamy a priamy prístup.

Keď sa Mars oproti Marsu stane v ďalších možných znameniach, má táto planéta v oboch svojich mapách relatívne rovnakú silu.

V takom prípade bude mať tento aspekt tendenciu prinášať rovnováhu a bude schopný dobre spolupracovať. Budú sa navzájom dopĺňať.

Viac informácií o tom, ako sa tento aspekt prejaví, sa dozviete v tabuľkových umiestneniach Marsu.

Pozri:

Mars in Houses Synastry Význam: 1. až 12. dom

Man’s Mars Opposite Woman’s Mars Relationship

Aj keď Mars oproti Marsu môže byť v romantickom vzťahu ťažkým aspektom, môže tiež priniesť určité výhody.

Najťažšia situácia je, ak spadá do vyššie spomenutých znakov, v ktorých je Mars jednej osoby silný a druhého oslabený.

V takom prípade je lepšie, ak sa ženský Mars nachádza v jednom zo silných znamení, Baran, Škorpión alebo Kozorožec a ten mužský vo Váhach, Býkoch alebo Rakoch.

Ženská energia temperuje jej Mars a mužská energia posilní jeho.

Ak to bude naopak, bude mať tendenciu zapojiť sa do stereotypnej „bitky pohlaví“.

Povedomie o tomto aspekte bude viesť dlhú cestu k zmierneniu týchto druhov problémov.

Ak má Mars v ich grafoch relatívne rovnakú silu, môže byť tento aspekt veľmi užitočný, najmä keď sa vzťah stane vážnejším.

Ak budú bývať spolu alebo sa oženiť, Mars oproti Marsu im pomôže vypracovať deľbu práce, ktorá bude pre oboch uspokojivá.

Obaja budú mať jasné silné a slabé stránky, pokiaľ ide o vykonávanie úloh, takže budú prirodzene gravitovať k tomu, čo robia najlepšie.

Mars Naproti Marsu v priateľstve

Mars oproti Marsu je v priateľskej synastrii užitočnejší ako škodlivý.

Všeobecne platí, že priatelia spolu netrávia toľko času ako romantickí partneri.

Z tohto dôvodu je oveľa jednoduchšie vyhnúť sa problémom, ktoré tento aspekt môže priniesť, aj keď spadne do znakov nerovnomernej sily Marsu.

Môžu sa vyhnúť situáciám, ktoré spôsobia negatívne vlastnosti Marsu v grafoch toho druhého tak, ako to nedokáže romantický pár.

To im uľahčí využívanie pozitívnych atribútov tohto aspektu.

Spravidla vytvoria dobrý tím, ak sa pokúsia spoločne dokončiť projekty. Budú sa navzájom dopĺňať a vyvážiť.

Tiež si budú môcť navzájom dobre poradiť, najmä ak sa niekto z nich na niečo nahnevá.

Tento aspekt im umožní dať si navzájom perspektívu.

Táto perspektíva pomôže obom dať druhému vedieť, kedy je čas sa presadiť a kedy je potrebné nechať veci ísť.

Ako zistiť, či je Mars v Synastry oproti Marsu

Každé znamenie má iné znamenie, ktoré je jeho opačným pólom.

Obrázok nižšie zobrazuje opačné páry zverokruhu:

Protiklady znamenia zverokruhu v Synastry

Ak majú dvaja ľudia svoj Mars v znameniach, ktoré sú oproti sebe, pocítia vplyv tohto aspektu.

Tento aspekt bude najsilnejší, ak sa planéty nachádzajú v gule alebo v rámci povolenej hranice chyby. Guľa pre Mars je sedem stupňov.

Aj v rámci tejto gule bude tento aspekt silnejší, čím bude bližšie o stupeň.

Je možné, že ľudia budú mať Mars do siedmich stupňov od opozície od značiek, ktoré nie sú oproti sebe.

To sa stane, keď je Mars jednej osoby v neskorých stupňoch znamenia a druhý v prvých stupňoch.

V tomto prípade opozícia existuje, ale je slabá.

Ľudia pocítia väčšie vzájomné spojenie, ako by bežne očakávali. Toto spojenie bude zmiešané.

Obaja sa budú otravovať a budú si navzájom prekvapovať prekvapivými spôsobmi.

Záver

V synastrii dáva Mars oproti Marsu zmiešané výsledky.

Najťažšie je, keď sa vyskytuje medzi nasledujúcimi dvojicami znakov:

  • Baran a Váhy
  • Škorpión a Býk
  • Kozorožec a rakovina

V týchto prípadoch dochádza k nerovnováhe, pretože jedna osoba je priama a asertívna a druhá je nepriama a vyhýba sa konfliktom.

V ďalších možných podpisových pároch tento aspekt prináša rovnováhu a pomáha im rozvíjať dobrú tímovú prácu.

Vo všetkých prípadoch je tento aspekt v priateľstvách ľahší ako v romantických pároch.