Mars Trine Mars Synastry: Vysvetlenie vzťahov a priateľstiev

Mars Trine Mars Synastry

Keď bude Mars v synastrii, bude vzťah založený na činnosti, aspoň čiastočne.

Rovnako ako všetky planéty, aj Mars má veľa rôznych funkcií. Jednou z jeho funkcií je dostať nás do pohybu. Ďalším je pomôcť nám vyjadriť hnev a frustráciu.


Trín je najkrajším aspektom, aký môžu mať dve planéty. Naznačuje to prirodzenú harmóniu.

Tento aspekt podporuje tímovú prácu.

Obsah  • 1 Mars Trine Mars v Synastry
  • 2 Man’s Mars Trine Woman’s Mars Relationship
  • 3 Mars Trine Mars v priateľstve
  • 4 Ako zistiť, či je Mars Trine Mars v Synastry

Mars Trine Mars v Synastry

V synastrii je Mars v súlade s Marsom skvelým aspektom v každom vzťahu.


Tento aspekt prináša najlepšie vlastnosti Marsu, ktorými sú schopnosť odvahy, tvrdá práca a schopnosť robiť veci.

Zmierňuje tiež ťažšie vlastnosti tejto planéty, ktorými sú nestálosť a bojovnosť.


Tieto dve veci budú harmonické, keď budú robiť veci spolu.

Možno občas bojujú, ale môžu to urobiť tak, že ich skôr spoja, ako roztrhnú.

Žiadny aspekt nefunguje vo vákuu. Vo väčšine vzťahov existuje medzi ich grafmi veľa aspektov.

Úzke vzťahy majú zvyčajne komplikovanú kombináciu harmonických a zložitých aspektov.


Mars na trase Mars je sila vo vzťahu, ktorá dá dvom ľuďom von, keď sú pod vplyvom zložitejších aspektov v ich mapách.

Ak nájdu spoločnú aktivitu, môžu sa dostať cez akýkoľvek konflikt. To medzi nimi prinesie dobré pocity a odvráti ich od problémov, ktoré majú.

Všetky aspekty sa odohrávajú v konkrétnych domoch v grafoch ostatných, ktoré ukazujú oblasti života, na ktoré majú najväčší vplyv.

Informácie o vplyve Marsu na jeho polohu domu nájdete na:

Mars in Houses Synastry Význam: 1. až 12. dom

Man’s Mars Trine Woman’s Mars Relationship

Mars v súlade s Marsom je vynikajúci aspekt v synastrii medzi mužom a ženou.

V počiatočných fázach vzťahu im to dá veľa vecí, ktoré môžu robiť spoločne. Najlepšie termíny budú tie, ktoré zahŕňajú aktivity.

Budú sa cítiť navzájom nabité energiou v vzájomnej prítomnosti a vo všeobecnosti sa budú môcť spolu zabávať.

Postupom vzťahu bude tento aspekt čoraz užitočnejší

Keď sa obaja budú usilovať o spoločné budovanie svojich životov, Mars im pomôže Mars spolupracovať ako tím.

Intuitívne a inštinktívne pochopia, ako navzájom fungujú, do tej miery, že sa zdá, že pri realizácii projektov majú telepatiu.

Tento aspekt sám o sebe nemusí nevyhnutne podporovať šťastný a zdravý vzťah. Na druhej strane to môže viesť dlhú cestu k vyrovnaniu zložitejších aspektov medzi párom.

Okrem toho, že budú môcť navzájom nájsť spoločnú reč prostredníctvom aktivít, tento aspekt im pomôže vyriešiť problémy, ktoré môžu vzniknúť.

Vyjadrujú hnev komplementárnym spôsobom, čo povedie k zníženiu celkovej volatility medzi nimi.

Keď sa budú hádať, ich boje budú produktívne a budú schopní svoje problémy prepracovať. Bude to platiť najmä vtedy, ak sú medzi nimi tiež silné kontakty Merkúra.

Mars v súlade s Marsom môže do vzťahu vniesť aj sexuálnu chémiu, najmä ak sú doň zapojené aj silné kontakty s Venušou.

Mars Trine Mars v priateľstve

Mars v súlade s Marsom je tiež skvelým aspektom v synastrii medzi dvoma priateľmi.

Rovnako ako v prípade romantického vzťahu bude aj toto priateľstvo založené na akcii a aktivite. Budú robiť veci spolu.

Priatelia s Marsom Trine Mars si navzájom dodajú odvahu a pomôžu si pri ťažkých alebo strašidelných veciach.

Spojenie vytvorené týmto aspektom nie je „teplé a rozmazané“. Produkuje to však mocný spor medzi dvoma ľuďmi.

Toto je dobré spojenie, ktoré môžete nájsť u priateľov, ktorí sú tiež spolupracovníkmi. Budú spolupracovať mimoriadne dobre a vytvoria si navzájom hlbokú úctu.

Aj keď to nemusia byť priatelia, ktorí prejavia náklonnosť, budú to priatelia, ktorí si môžu navzájom dôverovať vo svojich životoch.

Na druhej strane si nemusia navzájom vedieť najlepšie poradiť, pokiaľ ide o druhých ľudí alebo ich medziľudské vzťahy.

Zvyknú sa hnevať na rovnaké veci rovnakým spôsobom, takže by pre nich mohlo byť ťažké ponúknuť si navzájom perspektívu. Namiesto toho budú mať tendenciu navzájom sa hnevať.

Ako zistiť, či je Mars Trine Mars v Synastry

Triny sú aspekty založené na živloch, ohni, zemi, vzduchu a vode. Ak majú dvaja ľudia Mars v rovnakom prvku, budú medzi nimi existovať náznaky tohto aspektu v synastrii.

Nižšie je uvedený obrázok zobrazujúci znaky, ktoré sú navzájom spojené.

Trasy Zeme, vzduchu, vody a ohňa podľa znamenia zverokruhu v Synastry

Trín je presný, keď sú dve planéty v rovnakom stupni v znamení toho istého prvku. Mars má guľu alebo prípustnú mieru chyby sedem stupňov.

Ak je Mars v správnych znameniach do siedmich stupňov, bude aspekt plnej sily.

Je možné, že Mars sa nachádza v orbe od znakov, ktoré nie sú rovnakého prvku.

To sa môže stať, keď je Mars jednej osoby v neskorých stupňoch jedného znamenia a druhý v počiatočných stupňoch iného znamenia.

Toto sa označuje ako „aspekt krížového označenia“ a je oveľa slabší ako aspekt, ktorý sa vyskytuje v správnych znakoch.

V prípade Marsu na trase Mars budú ľudia prekvapení, ako dobre spolupracujú. Podľa všetkého by sa mali navzájom otravovať, ale z nejakého dôvodu nie.

Záver

Mars v súlade s Marsom je vynikajúcim aspektom v každom type vzťahov. Naznačuje to, že dvaja ľudia spolupracujú dobre.

Tento aspekt pomôže ľuďom spájať sa prostredníctvom aktivít. Bude ich baviť robiť veci spolu.

Mars na trase Mars tiež pomôže zmierniť volatilitu uvedenú v iných oblastiach grafu. Inštinktívne chápu, ako produktívne riešiť konflikty medzi nimi.