Kompatibilita mužov a žien v znamení rýb: láska, sex a chémia

Zistite Svoj Počet Anjela

Kompatibilita medzi mužom a mužom v znamení rýb, láskou, sexom a chémiou

Muž Ryby a žena Panna sú veľmi dobrí zápas podľa znamenia zverokruhu . Ryby a Panna sú protikladné znamenia a ako také sú si navzájom prirodzenými partnermi. V niektorých prípadoch však môžu byť protiklady náchylné na vzájomné konflikty, ale ak budú protiklady, Ryby a Panna majú tendenciu vychádzať veľmi dobre. To platí najmä v prípade párov mužov Ryby a Panny. Dôvodom je to, že mužská energia má tendenciu robiť hmlisté hranice Rýb pevnejšími a ženská energia má tendenciu zjemňovať drsné okraje Panny.

V tejto dvojici je každá z nich silná tam, kde je slabá druhá. Týmto spôsobom sa dokážu navzájom vyrovnať. Takáto rovnováha bude slúžiť na to, aby sa v oboch dosiahlo to najlepšie.


Celková kompatibilita: 90/100

Obsah

 • 1 Muž Ryby, žena Panna: Najsilnejšie stránky kompatibility
 • 2 Dôležité vlastnosti muža Ryby vo vzťahu k žene Panny
 • 3 Dôležité črty ženy Panny vo vzťahu k mužovi Ryby
 • Muž 4 ryby, žena Panna: Zoznamka a rané štádiá vzťahu
 • Muž 5 rýb, žena Panna: Sexuálna kompatibilita
 • Muž 6 rýb, Panna: Manželstvo a rodinný život
 • Muž 7 rýb, žena Panna: Spolupráca
 • 8 Typické boje medzi mužom Ryby a ženou Panny a ako ich vyriešiť

Muž s rybami, žena Panna: Najsilnejšie stránky kompatibility

 • Vzájomná dôvera a porozumenie
 • Doplnkové schopnosti a talent
 • Rovnováha
 • Starostlivosť a starostlivosť o druhého
 • Oddanosť
 • Skutočná láska a náklonnosť

Dôležité vlastnosti muža Ryba vo vzťahu k žene Panny

Muž s Rybami je citlivý a láskavý. Všeobecne má umelecké schopnosti a deti a zvieratá ho milujú. Má tendenciu nezapadať do spoločenských predstáv o tom, čo to znamená byť mužný, ale má pre neho jedinečnú formu odvahy a sily. V mladšom veku by sa častejšie nachádzal v kláštore alebo v inom náboženskom zriadení.


Koleso zverokruhu je cyklus začínajúci prvým výbuchom života a energie, ktorý je stelesnený v znamení Barana. Ryby sú koncom cyklu a predstavujú čas nechať ísť, aby sme sa pripravili na znovuzrodenie a nový život. Z tohto dôvodu sú Ryby znamením, ktoré je najmenej spojené s hmotným svetom. Ryby majú notoricky ťažké obdobie pri zvládaní každodenných požiadaviek na fyzičnosť.Muž s Rybami robí najlepšie, keď má partnera, ktorý mu môže pomôcť zvládnuť materiálne záležitosti jeho života a ktorý mu môže dať základy vo fyzickom svete.


Dôležité vlastnosti ženy Panny vo vzťahu k mužovi Ryby

Zatiaľ čo Ryby sú na konci cyklu zverokruhu, Panna je v strede. Panna je znamenie priamo pred Váhami. Váhy sú opakom Barana a sú znakom rovnováhy a úsudku. Panna je teda znamením tesne pred zvážením a testovaním. Panna ako taká chce robiť všetko správne. Ako vedľajší účinok tohto je hlboko zakorenená v hmotnom svete.

Panna aj Ryby majú silnú túžbu slúžiť iným. Typ služby, ktorú chcú poskytovať, je však veľmi odlišný. Ryby chcú poskytnúť emocionálnu a duchovnú podporu. Panna chce pomôcť ľuďom na fyzickej i praktickej úrovni.


Rovnako ako muž v znamení rýb, aj žena z Panny hľadá niekoho, kto ju dokáže vyvážiť. Najlepšie je, keď má niekoho, kto ju dokáže obmäkčiť a pomôcť jej tešiť sa zo života.

Muž rýb, žena Panna: Zoznamka a rané štádiá vzťahu

Pre muža Ryby existuje očarujúca zraniteľnosť. Často zapadá do stereotypu „roztržitého profesora“ v tom, že býva geniálny a súčasne mu chýba zdravý rozum. Z tohto dôvodu k nemu bude priťahovaná žena Panna a bude sa o neho chcieť starať. Medzi mužom v znamení rýb a pannou je veľa chémie a medzi nimi sa môže veľmi rýchlo vyvinúť vzťah.


V mnohých ohľadoch je každý z nich presne ten typ partnera, ktorý ostatní potrebujú, a rozpoznajú to na začiatku svojho vzťahu. Môže mu poskytnúť praktickú pomoc, ktorú vyžaduje, a môže byť pre ňu upokojujúcou prítomnosťou. Obe tieto znamenia majú dobrý zmysel pre humor, ktorý im pomôže zvládnuť rozdiely. Jemne ho bude dráždiť o jeho vylietavanosti a on urobí to isté s jej perfekcionizmom.

Kompatibilita zoznamiek: 85/100

Muž rýb, žena Panna: Sexuálna kompatibilita

Mužovi Rybe a žene Panne sa v spálni spolu darí veľmi dobre. Existuje medzi nimi vysoký stupeň sexuálnej chémie a intuitívne rozumejú tomu, čo navzájom potrebujú. Muž v znamení rýb bude jemný a nežný, čo žene Panne pomôže prekonať zábrany. Keď sa uvoľní, do popredia sa dostane jej zemitá, zmyselná povaha a medzi týmito dvoma sa vytvorí hlboké citové puto.


Sexuálna kompatibilita: 95/100

Muž rýb, žena Panna: Manželstvo a rodinný život

Muž v znamení ryby a žena v panne sa navzájom mimoriadne dobre vyvážia, pokiaľ ide o manželský život. Môže mu poskytnúť potrebnú praktickú podporu a môže jej pomôcť prijať životné nedokonalosti. Budú sa na seba rýchlo spoliehať rôznymi spôsobmi. Táto vzájomná závislosť prehĺbi ich vzťah. Umožní im to tiež, aby si posvietili na to, čo robia najlepšie. Bez neustáleho stresu z pozemských praktických detailov môže človek zameraný na ryby venovať svoju energiu svojej tvorivosti a duchovnosti. Rovnako tak u niekoho, kto ju obmäkčí, prejaví žena Panna pozitívnu vlastnosť snahy o dokonalosť bez toho, aby upadla do pasce perfekcionizmu.

Na druhej strane riskujú, že sa stratia, keď ten druhý nie je nablízku. To by im mohlo sťažiť zvládnutie, ak niektorý z nich ochorie alebo je práceneschopný.

Muž Ryba a žena Panna urobia spolu ako rodičia vynikajúcu prácu. Z týchto dvoch bude disciplinárka. Na druhej strane budú môcť inštinktívne spolupracovať. Bude schopný ju obmäkčiť bez toho, aby to narušilo jej autoritu. Rovnako mu bude môcť pomôcť určiť hranice a držať sa ich. Rovnováha, ktorú si navzájom poskytnú, im umožní, aby boli spolu lepšími rodičmi, ako by bol každý z nich sám.

Kompatibilita manželstva: 100/100

Muž s rybami, žena Panna: Spolupráca

Aj keď sú muž z rýb a žena z Panny v mnohých ohľadoch veľmi dobrý pár, spolupráca bude aj naďalej predstavovať výzvu. Ako sme už diskutovali v tomto článku, v kontexte vzťahov sú opačné znaky prirodzenými partnermi jeden pre druhého. Na druhej strane v súvislosti so spoluprácou môžu nastať ťažkosti. Je to tak preto, lebo znamienka oproti sebe majú vždy rovnaký režim.

Režim znamenia sa vzťahuje na to, ako funguje vo svete a ako reaguje na zmeny mimo jeho kontroly. K dispozícii sú tri režimy: Cardinal, Fixed a Mutable. Spoločnosť Cardinal Signs preberá iniciatívu a rada mení svoje prostredie. Pevné značky dávajú prednosť tomu, aby všetko zostalo tak, ako je, a nepáči sa im zmena. Premenlivé znamenia sa prispôsobujú zmenám, ktoré im prídu. Ideálny pracovný tím by pozostával zo všetkých troch režimov a znaky toho istého režimu majú často ťažkosti pri spolupráci.

Ryby aj Panna sú premenlivé znamenia. Ryby sú premenlivá voda a Panna je premenlivá Zem. Premenlivé znamenia zápasia so smerom a účelom. Preto najlepšie spolupracujú s kardinálnymi znameniami, ktoré môžu poskytnúť taký smer, alebo s pevnými znameniami, ktoré môžu poskytnúť stabilitu. Muž s rybami má nádherné vízie a nápady, ale je pre neho ťažké ich prakticky zaviesť do praxe. Žena Panna je praktická, ale môže sa rozptýliť a stratiť v detailoch. Pre týchto dvoch ľudí môže byť ťažké sústrediť a koordinovať svoje úsilie.

Na druhej strane môže Zem ženy Panny poskytnúť mužovi s vodnými rybami určité uzemnenie. Rovnako môže muž Ryby pomôcť žene Panne vidieť celkový obraz.

Pracovná kompatibilita: 65/100

Typické boje medzi mužom Ryby a ženou Panny a ako ich vyriešiť

Pre opačné znamenia bude mať muž v znamení Rýb a žena v znamení Panny relatívne málo súbojov. Dobre sa dopĺňajú a majú nezvyčajnú schopnosť vedieť, čo ten druhý potrebuje, bez toho, aby im to niekto musel rozprávať. V tomto vzťahu je však jedna veľká úskalie.

Žena Panna rada pomáha. Svoju náklonnosť dáva najavo tým, že robí praktické veci pre tých, ktorých má rada. V závislosti od partnera, s ktorým je, by to však mohlo viesť k nerovnováhe, pokiaľ ide o deľbu práce v domácnosti. Aj keď žena Panna chce byť v službe, nechce, aby ju niekto využíval alebo aby sa s ňou zachádzalo ako so služobníkom. Ak má pocit, že sa to deje, povedie to z jej strany k pohoršeniu.

Muž s Rybami nebude znamenať, že ju využije alebo sa k nej bude správať ako k sluhovi. Ryby nie sú sebecké alebo sebestredné znamenie. Ani toto znamenie nie je zvlášť náchylné na lenivosť. Na druhej strane, pretože jeho pripútanosť k svetu je taká jemná, existuje veľa vecí, ktoré si jednoducho nevšimne. Určite si nebude vedomý vecí, ktoré vedú ženu Pannu k rozptýleniu, napríklad prachových zajačikov v kúte.

Aby si zachovala svoj pokoj v duši a predišla zášti, bude musieť Panna o ňom rozumieť a vyhnúť sa pokušeniu stať sa mučeníčkou. Ak potrebuje, aby niečo urobil, bude mu musieť povedať, čo chce, aby urobil.

Záver

Párovanie mužov a žien v znamení rýb je vynikajúcou kombináciou. Ako opačné znamenia sú si navzájom prirodzenými partnermi. Sú tiež jedným z protiľahlých párov, ktoré sú schopné vychádzať navzájom. Títo dvaja sa veľmi dobre dopĺňajú. Skutočne sa navzájom dopĺňajú tak dobre, že budú mať ťažkosti s riadením, keď sú od seba. Muž Ryby a žena Panna majú schopnosť nadviazať dlhodobý vzťah, ktorý obstojí v skúške času.


Poznámka z numerologysign.com:

Ak chcete cítiť to neuveriteľné a úžasné spojenie so svojím mužom pre Ryby, potom sú nasledujúce informácie najdôležitejšie, ktoré si prečítate na celom internete.

Oddaná astrológka a konzultantka pre vzťahy Anna Kovach učí, že existujú jednoduché techniky, pomocou ktorých môžete dosiahnuť, aby JEHO nápad prenasledoval vás, miloval vás a oddal sa vám. Väčšina žien robí chyby, ktoré mužov Ryby odsúvajú.

Aj keď by vyššie uvedená analýza kompatibility mala pomôcť, Anna je exkluzívna „Cestovná mapa“ s názvom Pisces Man Secrets funguje ako hodinky na takmer každom človeku, ktorý je tu vonku. Je to bezpochyby najkomplexnejší sprievodca, aký bol kedy vytvorený na prilákanie, zoznámenie sa a nadviazanie hlbokého, láskavého vzťahu s mužom Ryby.

Tajomstvá, ktoré Anna odhaľuje, sú veľmi silné a mali by sa používať eticky. Je to dokonalá zmes astrológie, psychológie a niečoho, čo sa volá sextrológia.

Vyskúšajte túto „tajnú zbraň“ sami