Tarotová karta Kráľovná mečov znamená vzpriamená a obrátená

Zistite Svoj Počet Anjela

Tarotová karta Kráľovná mečov Význam - Malá arkána

Kráľovná z Meče Tarotová karta ukazuje ťažkú, rozhodnú a mocnú ženu, ktorá nebije okolo kríkov. Nájdenie Jej Veličenstva v tarotovom čítaní nám hovorí, že nie je čas na klamstvá alebo klamstvá. Namiesto toho je čas byť úprimný k tomu, čo chceme. Táto karta je znamením strnulosti a osoby, ktorú nie je ľahké oklamať ani presvedčiť.

Cesta tarotovej karty Kráľovnej mečov je napriek tomu kľukatá. Hoci vládne mečom a pozerá smerom k obzoru, ktorý ukazuje, že ju vedie logické myslenie a aktívny prístup, je obklopená mrakmi, ktoré všetky jej plány temne zahaľujú. Odkiaľ prichádza táto tma? Je to výsledok nadmerného premýšľania. Je absolútnou panovníčkou sveta opakujúcich sa a takmer obsedantných myšlienok.


Obsah

 • 1 Queen of Swords Tarotová karta Význam:
  • 1.1 Tarotová karta Kráľovná mečov vo vzpriamenej polohe:
  • 1.2 Význam tarotovej karty Vzpriamená kráľovná mečov, pokiaľ ide o:
   • 1.2.1 Láska
   • 1.2.2 Zdravie
   • 1.2.3 Práca
   • 1.2.4 Peniaze
  • 1.3 Význam tarotovej karty Kráľovná mečov v obrátenej polohe:
  • 1.4 Význam tarotovej karty obrátenej kráľovnej mečov, pokiaľ ide o:
   • 1.4.1 Láska
   • 1.4.2 Zdravie
   • 1.4.3 Práca
   • 1.4.4 Peniaze
 • 2 Kráľovná mečov v otázke Áno alebo Nie:
 • Kľúčové slová tarotovej karty 3 Queen of Swords:
 • Obrazy a symbolika kráľovnej mečov:
 • 5 dôležitých kombinácií kariet:
  • 5.1 Kráľovná mečov v kombinácii s esom Pentaklov:
  • 5.2 Kráľovná mečov v kombinácii s The Tower of Destruction:
  • 5.3 Kráľovná mečov v kombinácii s Veľkňažkou:
  • 5.4 Kráľovná mečov v kombinácii s Tromi pohármi:

Queen of Swords Tarotová karta Význam:

Na tarotovej karte Kráľovná mečov je obloha jasná, čo nám hovorí, že vidí veci také, aké sú. Kráľovná je napriek tomu zabalená v mysu mrakov, čo trochu znižuje jej nádheru. Aj napriek tomu závažnosť jej tváre, keď drží meč, naznačuje, že ju nikto nedokáže oklamať. Za celý svoj život nazbierala toľko skúseností, že stratila schopnosť žasnúť.


Tarotová karta Kráľovná mečov vo vzpriamenej polohe:

Vzpriamený kráľ mečov Tarotová karta Význam - Malá arkána
Vzpriamený kráľ mečov Tarotová karta

Táto karta je bezpochyby pútavá a vzrušujúca, ktorú môžete vidieť a analyzovať. Tarotová karta Kráľovná mečov vo vzpriamenej polohe predstavuje ženskú osobu, ktorej schopnosť analýzy vás ohromí. Čelíme geniálnej žene s obrovskou schopnosťou abstraktného myslenia, schopnej originálnych a inovatívnych nápadov. Jedná sa o kráľovnú, ktorá sa vyznačuje silným a takmer ľahostajným prístupom.Veci, ktoré zažila, ju pripravili na životné výzvy a nenechá sa ľahko oklamať. Tarotová karta Kráľovná mečov zvyčajne predstavuje ženu so silným charakterom, ale môže predstavovať aj osobu iného pohlavia s podobnými vlastnosťami. Jej inteligencia, prefíkanosť a múdrosť sú pozoruhodné, ale rovnako tak aj jej vzdialenosť a chlad, pokiaľ ide o hovorenie jej mysle. Áno, vie byť veľmi asertívna, ale tiež jej môže chýbať taktnosť.


Pre ľudí s takýmto prístupom k ostatným môže byť výzvou pestovať empatiu. Niekedy môže morálke osoby, ktorú táto karta predstavuje, chýbať súcit, aj keď to okolnosti vyžadujú. Nie všetko, čo sa stane, sa riadi zjavnou logikou. Aj keď sa veci dejú z nejakého dôvodu, neznamená to, že ste si vedomí božského plánu skrytého za každou náhodnou udalosťou.

Význam tarotovej karty Vzpriamená kráľovná mečov, pokiaľ ide o:

Láska

Nájdenie karty Tarotovej kráľovnej mečov v milostnom čítaní naznačuje, že vaše srdce v priebehu rokov tvrdlo. Rozchody, sklamania a podvody spôsobili, že ste vo vzťahu k vzťahom trochu skeptickí. Aj keď je potrebné sa chrániť, buďte opatrní, nezdvíhajte múr tak vysoko, aby po ňom nikto nemohol vyliezť.


Zdravie

Posolstvom karty Tarotová kráľovná mečov v súvislosti so zdravím je, že ste príliš premýšľali nad tým, že to má negatívny vplyv na vaše duševné zdravie. Úzkosť, stres a depresia sú niektoré z príznakov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku tejto tendencie overanalyzovať všetko. Zamerajte sa na opustenie svojej komfortnej zóny, trávenie času vonku a hľadanie nástrojov na lepšie zvládanie nervovej energie.

Práca

Nájdenie karty Kráľovná mečov v pracovnom čítaní naznačuje, že ste sa veľa snažili dostať tam, kde ste. Tento postoj bojovníka vás urobil trochu chladným a vzdialeným voči vašim spolupracovníkom. Ďalším možným spojením je, že existuje pracovné prostredie, v ktorom chýba spolupráca a priateľstvo.


Peniaze

Zvážte opatrne všetky svoje súčasné a budúce finančné rozhodnutia. Pred investíciou si dobre premyslite, aby výsledky vášho projektu mohli byť plodné a úspešné.

Význam tarotovej karty Kráľovná mečov v obrátenej polohe:

Obrátený kráľ mečov Tarotová karta Význam - Malá arkána
Obrátený kráľ mečov Tarotová karta

Keď sa tarotová karta Kráľovná mečov objaví v čítaní tarotu opačne, dôjde k nárastu negatívnych vlastností karty. Vidíme človeka, ktorý toľko trpel, že už nechce byť v kontakte so svojimi rovesníkmi, a rozhodol sa pre život v samote. Alternatívne vidíme osobu, ktorá sa spája prostredníctvom ovládania správania a manipulatívnych spôsobov, ako sa snažia chrániť pred opustením.


Keď sa hovorí o osobe, karta Tarotová kráľovná mečov poukazuje na osobu, ktorá využíva svoju inteligenciu a mimoriadne schopnosti na presvedčenie, ale aj na ublíženie iným. Chce ich prinútiť, aby prešli všetkým, čím utrpela. V iných prípadoch mohla táto kráľovná stratiť zmysel pre lásku a to tak prehnaným a vášnivým spôsobom, že stratila všetok rozum a nie je schopná veci jasne vidieť.

Buďte opatrní voči zákerným ženám vo vašom okolí. Konali ste chladne a vypočítavo; preto sa aj vaše vzťahy stali chladnými a vzdialenými. Myslenie „biznis je biznis“ vás môže stať úspešným v kariére, ale neprinesie vám lásku, šťastie ani blaženosť ... nikdy.

Význam tarotovej karty reverznej kráľovnej mečov, pokiaľ ide o:

Láska

Očakávajte nevôľu, výčitky a zlomené srdce. Kráľovná mečov nie je priaznivá karta, pokiaľ ide o lásku. Môže to predstavovať rozchod, nedostatok objektivity alebo to, že sa necháte uniesť svojimi impulzmi. Táto karta naznačuje, že ste stratili citové spojenie s ostatnými. Uzdravenie vašich emocionálnych rán vám pomôže v budúcnosti nadviazať zdravšie vzťahy. Začnite na sebe pracovať už dnes a obnovíte svoju vieru v lásku.

Zdravie

Choroby a príznaky spojené s obrátenou tarotovou kartou Kráľovná mečov sú tie, ktoré pochádzajú z odmietnutia vonkajšieho sveta, ako sú astma, alergie a intolerancie. Odmietnutie kontaktu s ostatnými, náklonnosti, lásky a prekvapení môže nakoniec viesť k fyzickým príznakom, ako sú vyrážky, problémy s dýchaním a alergie.

Práca

Vo vašom pracovnom prostredí je nadmerná konkurencieschopnosť. Karta Tarotová Kráľovná mečov naznačuje, že vo svojej kancelárii musíte byť na pozore pred zradou, plagiátorstvom alebo krádežami. Možno tiež robíte rozhodnutia bez toho, aby ste si veci poriadne premysleli, a tento prístup by mohol viesť k veľkým stratám alebo neúspechom vo vašej kariére.

Peniaze

Nedorozumenia a diskusie s vašimi partnermi alebo finančnými poradcami vám môžu spôsobiť značné finančné straty. Nie je čas požičiavať si, investovať alebo financovať projekty tretích strán. Všeobecná rada tarotovej karty Kráľovná mečov ohľadom peňazí je: každé rozhodnutie si dobre premyslite.

Kráľovná mečov v otázke Áno alebo Nie:

S kartou Tarotová kráľovná mečov nájdeme ženu s podobným postojom Major Justice Arcane . Regulárna, veľkolepá a objektívna nemá trpezlivosť so sentimentálnosťou. Rozumie iba faktom.

Ak k nej bude pristupovať logicky a rozumne, má jasné pochopenie. Na druhej strane, pokiaľ ide o emócie, pocity a medziľudské vzťahy, obraz sa veľmi mení. V týchto veciach je jej postoj chladný a vzdialený, chýba jej súcit a empatia k strateným príčinám.

Ak v čítaní položíte otázku Áno alebo Nie a získate kartu Kráľovná mečov, odpoveď je: možno. Riešenie problému alebo pochybností, ktoré máte, nájdete iba vy. Musíte použiť nepružnú logiku a ísť priamo k jadru veci.

Kľúčové slová tarotovej karty Kráľovná mečov:

Vzpriamený: Vyspelosť, nezávislá žena, inteligencia, prefíkanosť, chlad, logika, myslenie, rozlišovanie, vnímanie, náročná povaha, analytické schopnosti, závažnosť, vzdialenosť.

Obrátene: Kritika, sebectvo, egocentrizmus, pomsta, impulzívnosť, nedôvera, rozchody, komplikované tehotenstvá, autoritárstvo, problémy s intimitou, krutosť, nepriateľstvo, ľahostajnosť.

Obrazy a symbolika kráľovnej mečov:

Na karte Tarotová Kráľovná mečov nájdeme ženu sediacu na kamennom tróne. Držiac meč a jej tvár sprostredkovala autoritu a nepružnosť. Jej mys aj obloha sú plné oblakov. Nad jej hlavou lieta v kruhoch jediný vták. Trón je zdobený cherubínmi a motýľmi.

Symbolicky Kráľovná mečov obsahuje reprezentácie spojené s kritickým myslením, pevnými myšlienkami a osamelosťou. Vták aj mraky naznačujú, že máme do činenia s oblekom spojeným so vzduchom, prvkom rozumu a myšlienkami. Napriek tomu existujú stojace mraky, ktoré čakajú na premenu na búrku. Táto kráľovná, ktorá je trochu obsedantná a drsná, radšej zostáva izolovaná od obyčajných obyvateľov.

Aj keď túži po spoločnosti a neustále na to myslí, stále je to vzdialená, mierne mužná žena. Je však otvorená novým myšlienkam a rozoberá ich s chirurgickou precíznosťou, kým úplne nepochopí všetky ich dôsledky.

Jasné nápady, otvorená komunikácia a čestnosť sú bezprostredné asociácie, ktoré nadväzujeme pri stretnutí s touto bojovníčkou. Nebude váhať sťať vám hlavu, ak jej budete odporovať alebo si dovolíte klamať. Na druhej strane, ona uzná, keď máš pravdu. Tarotová karta Queen of Swords sa za každú cenu drží rozumu a logiky.

Dôležité kombinácie kariet:

Tarotové čítanie je komplexný systém, ktorého významy a interpretácie sa líšia podľa tradícií, kombinácií a preferencií každého čitateľa tarotu. Keď v čítaní nájdeme tarotovú kartu Kráľovná mečov, môže byť do situácie zapojená silná ženská postava. Okrem toho nezabudnite, že ak sa objaví Major Arcane, určuje to smer čítania, takže je dôležité pochopiť význam každej tarotovej karty v kombinácii s ostatnými.

Kráľovná mečov v kombinácii s esom Pentaklov:

Propagačné akcie. Ak chcete požiadať o pôžičku, pripravte si všetko pred odovzdaním projektu do dokonalosti.

Queen of Swords v kombinácii s The Tower of Destruction:

Problémy vo vzťahu, rozluke alebo nevere, ktoré vyjdú najavo.

Získajte viac informácií o Veža skazy .

Kráľovná mečov v kombinácii s Veľkňažkou:

Problémy s tehotenstvom, problémy s plodnosťou.

Získajte viac informácií o Veľkňažka .

Kráľovná mečov v kombinácii s Tromi pohármi:

Falošné priateľstvá, rivalita medzi priateľkami. Neverte zámerom žien okolo vás.

Získajte viac informácií o Tri poháre .

Rider-Waiteove obrázky použité so súhlasom spoločnosti U.S. Games Systems, Inc., Stamford, CT c. 1971 spoločnosťou US Games Systems.