Poďakovanie – vyhrajte 50 $ v kredite obchodu!

Keďže sa rok začína chýliť ku koncu, je vhodný čas na zamyslenie sa nad rokom uplynulým. Nebolo to vždy ľahké, ale cez to všetko bola jedna vec nemenná; učenie. Neustále ma pokorujú všetky zmeny, ktoré nám život prináša; zmeny, ktoré objasňujú naše hranice, aj tie, ktoré nám dávajú silu prekonať samých seba a svoje tiene.
Dúfam, že tento rok, napriek svojmu chaosu, bol aj pre vás rokom učenia.

Som veľmi vďačný, že ste na tejto ceste učenia sa s vami všetkými – a ako malý prejav vďaky z materiálneho sveta pripravujem darček!

💖 Pravidlá, ceny, dátumy 🎁

Od dnešného dňa rozdávam 3 šťastným výhercom kredit v hodnote 50 USD. Výhercov vyhlásim 30. novembra. Ktokoľvek sa môže prihlásiť cez nasledujúci formulár. Všetky nákupy uskutočnené počas týždňa rozdávania sú automaticky zaradené s 10 položkami!