Znamenie Vodnára - Osobnosť, silné stránky, slabé stránky

Napriek tomu, že Vodnár je vzdušné znamenie zverokruhu - popri Blížencoch a Váhach - symbolicky je reprezentovaný džbánom vody alebo niekým, kto nalieva džbán vody.

  • Termíny : 20. januára – 18. februára
  • Symbol : Nosič vody
  • Polarita : Aktívne
  • Element : Vzduch
  • kvalita : Opravené
  • Vládnuca planéta : Urán
  • Tarotová karta : Hviezda

Osobnosť znamenia Vodnára

Jednou z najzreteľnejších čŕt tých, ktorí sa narodili v znamení zverokruhu Vodnára, je to, že sú milí, priateľskí a veľkorysí, hoci neskôr možno zistíte, že sú dosť ostražití a možno sa rozhodnú zachovať si určitý citový odstup. Okrem toho sú dosť podvratní a rebelskí - plní mnohých zvláštností, ktoré z nich robia nezabudnuteľné postavy zverokruhu.

Napriek svojej priateľskej povahe majú povesť outsiderov – ľudí, ktorí chladne pozorujú spoločnosť, pričom sa niekedy cítia oddelení od systémov, ktoré ju riadia. Hoci môžu byť dosť rezervovaní, hlboko sa zaoberajú aj humanitárnymi záležitosťami. Vodnári majú tendenciu sa veľmi starať o blaho druhých a spoločnosti ako celku. To znamená, že ako humanitárnych pracovníkov ich zvyčajne môžete vidieť bojovať proti mocenským štruktúram a viesť kampaň proti útlaku.


Pozitíva znamenia Vodnára

Silné stránky : Inteligentný, vynaliezavý, humanistický, priateľský, altruistický, spoločenský a reformačný

Vodnári vďaka svojej excentrickej povahe veľmi ľahko nadväzujú kontakty s ostatnými a nebude pre nich ťažké stretnúť sa s priateľmi alebo členmi rodiny, ktorých už dlho nevideli ani o nich nepočuli. Vodnári, ktorí majú skutočnú chuť do života, majú tendenciu mať veľa energie a sú veľmi zvedaví na nové zážitky. Keďže sú veľmi spoločenskí, môžu sa pri práci a vo svojom spoločenskom živote prikloniť k skupinám, a nie k tomu, aby mali jedného alebo dvoch priateľov. Radi zažívajú nové veci a vždy budú prví, kto vyskúša niečo nové.


Vodnári sú jedným z najpriateľskejších a najzábavnejších znamení zverokruhu, a preto s nimi môže byť zábava tráviť čas. Ich excentrická a empatická povaha ich vedie k tomu, že sú skvelými poradcami, vždy šťastní a nadšení z toho, že môžu pomôcť tým, ktorí to potrebujú, a zároveň majú načúvanie. Sú skvelými priateľmi a tvrdo pracujú, aby z ich ulít mohli vyjsť introvertnejšie znamenia. Ich zvedavosť na svet a energia znamenajú, že sú vždy ochotní sprevádzať priateľov do nových dobrodružstiev a vždy sú pripravení na ďalší vzrušujúci zážitok. Sú tiež štedrými darcami, takže ak budete niekedy v núdzi, Vodnár sa s vami nebude váhať podeliť o čokoľvek, čo má.Negatíva znamenia Vodnára

Slabé stránky : Rebeli bez príčiny, emocionálne oddelení, rozlietaní, nezodpovední a neosobní


Túžba Vodnára byť stredobodom pozornosti môže niekedy znamenať, že keď sa ignoruje, môže byť hlboko zranený. V snahe byť opäť povšimnutý môže byť ich zvláštnosť ešte výraznejšia. Niekedy sa zdá, že si takmer užívajú zmätok, ktorý spôsobujú svojimi zvláštnymi pozorovaniami. Ich výstrednosť môže znamenať, že ich správanie niekedy hraničí s bizarnosťou – a užívajú si šok, ktorý prichádza s ich vyjadrením. Niekedy to môže byť zábavné, ale nie vždy je to produktívne.

Vďaka ich priateľskej a ochotnej povahe môžu byť ľudia v znamení zverokruhu Vodnár niekedy zneužití. Musia si tiež vyhradiť čas pre seba a zamyslieť sa nad vlastným vnútorným svetom, pretože zameranie sa na druhých im môže ubrať veľa energie. Majú tendenciu sa ľahko nudiť, ak nie sú dostatočne stimulovaní vlastným spoločenským životom. Radi sú aktívni, duševne aj fyzicky, a preto môžu byť naplnení úzkostnou a nervóznou energiou.


Láska a vzťahy pre znamenie zverokruhu Vodnára

Pokiaľ ide o lásku a vzťahy, Vodnári môžu byť skvelými partnermi – pokiaľ majú pocit, že nie sú v pasci. Pretože očakávajú a potrebujú vlastnú slobodu a súkromie, dávajú túto slobodu aj svojim partnerom. Zriedkakedy sú typmi, ktorí vás kvôli niečomu opakovane žiarlia alebo vás otravujú a radšej sa rozhodnú venovať vám svoj vlastný čas.

Možno zistíte, že niektorí z nich majú ťažkosti so záväzkom – toto je odľahlosť a ostražitosť v ich osobnostiach. Pretože túžia po stimulácii, niekedy sa zdá, že ich to priťahuje to, čo je v láske a vzťahoch tajomné – snažia sa vyriešiť hádanku. Akonáhle sa však zaviažu, majú tendenciu byť veľmi lojálni, empatickejšia a zraniteľnejšia stránka ich postáv je vám otvorená.


V láske túžia predovšetkým po intelektuálnej stimulácii a priateľstve – a v partneroch hľadajú takých, ktorí nie sú len milenci, ale aj najlepší priatelia. Vzťah s niekým narodeným v znamení zverokruhu Vodnár môže byť plný prekvapení; ich láska k životu znamená, že aj ten váš bude zábavný, vzrušujúci a nezvyčajný.

Priatelia a rodina pre Vodnár znamenie zverokruhu

Vodnári, ktorí sú jedným z najpriateľskejších a najpriateľskejších znamení zverokruhu, majú tendenciu byť obklopení priateľmi a môžu byť veľmi populárni. Vodnári, ktorí sú vždy zvedaví na ostatných, sa ľahko spriatelia s akýmkoľvek iným znamením zverokruhu, no ich priateľstvo ocenia najmä tichšie znamenia – ich extroverzia totiž dokáže vyvážiť introverziu toho druhého a priviesť tichšieho človeka do väčších skupín. Pokiaľ ide o rodinu, pocity kamarátstva môžu u Vodnárov trvať veľmi dlho – ich viera v širšiu krásu ľudstva znamená, že ich pocity nie sú ohraničené časom a priestorom. Sú to typy ľudí, ktorí sa dokážu stretnúť po rokoch diaľky a stále sa s nimi cítia dobre, takže rodinné vzťahy s členmi rodiny Vodnára sa stratia len zriedka. Priatelia Vodnári tu budú vždy pre vás, a aj keď uplynie dlhý čas, vrátia sa do vášho života, ako keby vôbec žiaden čas neuplynul.


Kariéra pre znamenie zverokruhu Vodnár

Vodnári, často vysoko inteligentní a so schopnosťou budovať spojenia a siete, bývajú vo svojej kariére veľmi úspešní. Vedení a tvrdo pracujúci sú prínosom v pracovnom tíme a dokážu nadviazať spojenie aj medzi svojimi kolegami, čím posilnia tím ako celok. Tomuto znameniu zverokruhu sa darí naozaj dobre v zamestnaniach, ktoré majú humanitárny charakter, alebo kde môžu využiť svoju veľkú empatiu na pomoc druhým. V prípade potreby vedia pracovať aj samostatne, ale oveľa lepšie fungujú v tímoch. Ľudia v znamení zverokruhu Vodnár môžu byť dobrými vodcami, pretože sú charizmatickí a priateľskí. Pre ich priateľskosť je však pre nich ťažké potrestať ostatných, keď sa niečo pokazí.

Cheat a infografika pre znamenie Vodnára

Symbol Vodnára v znamení zverokruhu – Osobnosť, silné stránky, slabé stránky, láska, kariéra a rodina a infografika